Chức vụ tổng hợp

Chức vụ tổng hợp (Sougoshoku) dùng để chỉ vị trí công việc dành cho nhân viên chính thức như một ứng cử viên cho vị trí cốt cán trong công ty, người được kỳ vọng sẽ giữ chức quản lý trong tương lai. Trái với chức vụ tổng hợp, vị trí dành cho nhân viên phụ trách công việc mang tính hỗ trợ được gọi là chức vụ thông thường (Ippanshoku). Với chức vụ tổng hợp, có thể sẽ phải thay đổi phòng ban và chuyển đổi vị trí công tác, nội dung công việc đảm nhiệm thường được thay đổi định kỳ, nhưng về mặt tiền lương sẽ cao hơn so với nhân viên thông thường. Đối với những người muốn yên vị thực hiện một công việc và không muốn thay đổi địa điểm làm việc thì chức vụ thông thường sẽ là lựa chọn phù hợp. Nhưng nếu bạn không ghét sự thay đổi và chuyển đổi công tác, muốn phát huy tối đa năng lực của bản thân, muốn hoạt động như một người quản lý trong tương lai thì chức vụ tổng hợp chính là một gợi ý dành cho bạn.

用語集の一覧を見る

就職・転職活動用語

ビジネス用語

IT用語