Chuyên mục

Arubaito: Việc làm bán thời gian

Arubaito có nghĩa là công việc bán thời gian, và là một hình thức tuyển dụng mà nhân viên làm việc ít giờ hơn so với những người có hợp đồng toàn thời gian. Ở Nhật Bản, nó thường được gọi tắt là baito. Từ arubaito ban đầu xuất phát từ tiếng Đức Arbeit, có nghĩa là công việc. Trong khi nhân viên arubaito làm việc trong một phần nhỏ thời gian của nhân viên toàn thời gian, trong một số tình huống, vì họ là nhân viên trực tiếp thuê, họ cũng đủ điều kiện để được hưởng các lợi ích khác nhau của công ty, bao gồm cả kỳ nghỉ được trả lương. Đôi khi từ paato (part) có thể được sử dụng, là từ đồng nghĩa với arubaito. Tuy nhiên, không có sự phân biệt rõ ràng giữa chúng theo quan điểm pháp lý.

Đối với sinh viên nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản bằng thị thực du học, sau khi được phép tham gia các hoạt động khác với quy định về tình trạng cư trú hiện tại của họ, họ có thể tham gia làm việc bán thời gian tối đa 28 giờ mỗi tuần. Họ có thể làm việc bất kỳ lúc nào trong ngày và ở bất kỳ đâu ngoại trừ trong ngành công nghiệp giải trí dành cho người lớn. Tuy nhiên, họ có thể làm việc tối đa 8 giờ mỗi ngày trong các kỳ nghỉ học, chẳng hạn như trong kỳ nghỉ hè hoặc kỳ nghỉ đông. Tuy nhiên, nếu họ làm việc bán thời gian mà không được phép, hoặc làm quá 28 giờ mỗi tuần, họ sẽ bị trục xuất hoặc bị trừng phạt hình sự.

Dưới đây là danh sách các bảng thuật ngữ hữu ích cho các hoạt động tuyển dụng và tìm việc.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.