Tin tức

【26/10】Bản cập nhật Jopus Connecter version 0.3.5

Jopus Connecter Ver. 0..5 được cập nhật vào Thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021.

Tính năng được cải tiến trong Jopus Connecter Ver. 0.3.5

【Phía người tìm việc】
・ Văn bản trên màn hình hoàn tất đơn xin tư vấn đã được thay đổi.
・ Văn bản đã được thay đổi trên màn hình trò chuyện sau khi đăng ký tư vấn hoàn tất.
・ Thông tin công việc hiện bao gồm hướng dẫn về ngày tuyển dụng.

【Phía công ty】
・ Thông tin công việc hiện bao gồm hướng dẫn về ngày tuyển dụng.
– Thay đổi văn bản trên màn hình trò chuyện khi một người tìm việc nộp đơn xin tư vấn.

Jopus Connecter  là gì?】

Jopus Connecter là trang web tuyển dụng dành riêng cho người nước ngoài được điều hành bởi Goalist Co., Ltd. Một nhân viên nước ngoài của công ty ứng tuyển đóng vai trò là “Người kết nối” và cung cấp cho người tìm việc nước ngoài thông tin việc làm và thông tin về môi trường làm việc. Vì bạn có thể tham khảo ý kiến ​​với Connecter bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, bạn có thể tham dự buổi phỏng vấn mà không có bất kỳ sự khúc mắc hoặc lo lắng nào. Chúng tôi chuyên về các công việc có nhu cầu tuyển dụng người tìm việc nước ngoài sống ở Nhật Bản hoặc nước ngoài, và các công việc mới được đăng mỗi ngày.

【Những người chưa đăng ký】
Nếu bạn đang tìm việc hoặc dự định thay đổi công việc trong tương lai, vui lòng đăng ký với Jopus Connecter . Đăng ký hồ sơ có thể được hoàn tất trong 5 phút bằng cách sử dụng liên kết tại đây !

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ qua email career@jopus.net!

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.