― CATEGORY ―

Chính phủ / Quy định

Chính phủ / Quy định

Sửa đổi thông tư của Bộ tư pháp. Cho phép sinh viên người nước ngoài tốt nghiệp các trường đại học trong nước Nhật làm việc với tư cách lưu trú “Hoạt động đặc định” trong các ngành như dịch vụ ăn uống, sản xuất

6/24/2019
日本で働きたい外国人の仕事探し・就職・転職支援メディア「jopus」