Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm

Đây là website do Công ty cổ phần Goal List quản lý, nhằm cung cấp thông tin liên quan đến tìm kiếm việc làm cho người nước ngoài có mong muốn làm việc tại Nhật Bản. Chúng tôi luôn cố gắng kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin đăng tải trên website nhưng không cam kết đảm bảo tính xác thực cho các nội dung này.

Công ty cổ phần Goal List không chịu trách nhiệm với các thiệt hại phát sinh do việc sử dụng và tham khảo website này. Ngoài ra, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với những thiệt hại do website giả mạo gây ra. URL hay các thông tin của website này có thể thay đổi mà không báo trước.

Bản quyền

Toàn bộ nội dung được đăng tải trên website này đều thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Goal List. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng ngoài mục đích cá nhân mà không được sự cho phép bằng văn bản.