Công ty

Jopus được điều hành bởi công ty sau.

Tên công ty Mục tiêu Công ty TNHH
Địa chỉ nhà Urban Square Kanda Building 7F, 1-18 Suda-cho, Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0041
URL https://goalist.co.jp/
Ngày thành lập Ngày 5 tháng 1 năm 2011
Vốn cổ phần 10,000,000 yen
Thành viên Hội đồng CEO/Giám đốc điều hành: Ryo Kato
Giám đốc: Takeo Kikuchi
Giám đốc: Yu Kato
Kinh doanh Giải pháp dữ liệu lớn
Phát triển giải pháp
Nhân viên nước ngoài Nhân sự và hỗ trợ tuyển dụng(vị trí tuyển dụng thu phí, Giấy phép đăng ký của Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 13-YU-309640)