Chuyên mục

Apointomento: Cuộc hẹn / Tereapo: Cuộc gọi Sale

アポイントメント(Apointomento:Appointment)

Cuộc hẹn là một cuộc họp dành riêng hoặc đàm phán kinh doanh với các đối tác kinh doanh đại diện cho các công ty khác. Thuật ngữ này thường được viết tắt thành ア ポ (apo) hoặc ア ポ イ ン ト (apointo).

Apo thường được ghép với động từ 「取 る」 (toru; lấy) và được đếm bởi 「件」 (ken; một bộ đếm cho các trường hợp).

例:アポを一件取りました!

 

テレアポ (Tereapo:Cuộc gọi Sale)

Tereapo là viết tắt của “cuộc hẹn qua điện thoại” và là một cuộc gọi trong đó một người đặt lịch hẹn với đối tác hoặc khách hàng tiềm năng có thể thấy hứng thú với chủ đề hiện tại. Trong hầu hết các trường hợp, các cuộc gọi đến một người nào đó không xác định được sử dụng cho các doanh nghiệp mới. Loại cuộc gọi điện thoại này còn được gọi là denwa eigyo (cuộc gọi bán hàng).

Dưới đây là danh sách các bảng thuật ngữ hữu ích cho các hoạt động tuyển dụng và tìm việc.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.