Bảo vệ thông tin cá nhân

Mục đích sử dụng các thông tin cá nhân thu nhận được bằng những phương pháp không thông qua văn bản do cá nhân trực tiếp viết

Chúng tôi sử dụng những thông tin cá nhân dưới đây trong việc vận hành và xây dựng hệ thống thông tin.

1) Dữ liệu uỷ thác được phép sử dụng trong phát triển hệ thống
Nhằm mục đích thực hiện và hoàn thành nghiệp vụ được uỷ thác

2) Thông tin của những khách hàng có nguyện vọng nhận bản tin điện tử (Lấy từ Kho ứng dụng – App Store)
Nhằm mục đích phát hành bản tin điện tử

Điều khoản chung về thông tin cá nhân thuộc đối tượng được phép công bố
1. Họ tên hoặc tên gọi của cá nhân hoặc doanh nghiệp điều hành
Công ty cổ phần Goalist

2. Họ tên, chức vụ và thông tin liên lạc của người quản lý về bảo vệ thông tin cá nhân.
Người phụ trách quản lý về bảo vệ thông tin cá nhân thuộc phòng điều hành giải pháp dịch vụ.
Tel:03-5577-5162

3. Mục đích sử dụng các thông tin cá nhân có được qua các liên hệ từ khách hàng
Chúng tôi chỉ sử dụng các thông tin cá nhân có được từ mẫu đăng ký thông cáo báo chí (press release) trên trang「Jopus.net」trong phạm vi các mục đích được đề cập dưới đây, và tuyệt đối không sử dụng cho bất kì mục đích nào khác.
1) Nhận thông tin đăng tải thông cáo báo chí (press release) từ khách hàng
2) Quản lý thông tin người đăng ký
3) Phát hành bản tin điện tử
4) Hướng dẫn, giải thích về dịch vụ của công ty
5) Xử lý các liên lạc về nghiệp vụ hoặc liên hệ từ khách hàng

4. Liên quan đến việc uỷ quyền thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Chúng tôi sẽ không uỷ quyền thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không nhận được sự đồng ý của khách hàng.

5. Liên quan đến việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Chúng tôi sẽ không cung cấp thông cá nhân có được cho bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp dưới đây.
1) Trường hợp nhận được sự đồng ý của khách hàng
2) Trường hợp tuân theo pháp lệnh
3) Trường hợp cần sử dụng thông tin cá nhân để bảo vệ tài sản, thân thể và tính mạng con người, nhưng lại gặp khó khăn trong việc nhận được sự đồng ý của khách hàng
4) Trường hợp cần sử dụng thông tin cá nhân nhằm tăng cường y tế cộng đồng hoặc thúc đẩy công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, nhưng lại gặp khó khăn trong việc nhận được sự đồng ý của khách hàng
5) Trường hợp cần sử dụng thông tin cá nhân trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng, các đoàn thể công cộng địa phương hoặc người được uỷ quyền đang thực hiện nhiệm vụ được quy định trong pháp lệnh, nhưng lại gặp khó khăn trong việc nhận được sự đồng ý của khách hàng

6. Quản lý mức độ an toàn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân
Chúng tôi đề ra những văn bản quy định về việc bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng, thực hiện bồi dưỡng kiến thức và thông báo một cách triệt để đến toàn bộ nhân viên về các quy định đã đề ra. Cùng với đó, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra định kì tình trạng, mức độ thực thi của nhân viên. Hơn thế nữa, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực trong việc duy trì và tăng cường những biện pháp quản lý mức độ an toàn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

7. Thủ tục liên quan đến công bố, đính chính, ngừng sử dụng thông tin cá nhân
Nếu quý khách hàng có bất cứ yêu cầu nào về thông tin cá nhân mà chúng tôi đang sở hữu như: thông báo mục đích sử dụng, công bố, đính chính nội dung, bổ sung hoặc xoá bỏ, ngừng sử dụng, loại bỏ và ngừng cung cấp cho bên thứ ba,… vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau.

Công ty cổ phần Goalist
Người phụ trách phòng tiếp nhận liên hệ về thông tin cá nhân.
Email:privacy@goalist.co.jp

8. Quyền tự do cung cấp thông tin
Khách hàng có quyền tự do trong việc cung cấp thông tin. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi không nhận được sự đồng ý từ chính khách hàng, thì mục đích sử dụng được quy định tại điều 3. của văn bản này sẽ không được thực hiện. Rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác từ phía quý khách hàng.

9. Liên quan đến việc vận hành trang web
Để giúp khách hàng dễ dàng sử dụng và tiện lợi hơn khi truy cập vào trang web, chúng tôi có áp dụng công nghệ Cookie. Sử dụng Cookie cho phép máy tính ghi lại thông tin lịch sử duyệt web của khách hàng. Tuy nhiên trình duyệt sẽ không thể nhận diện được nếu khách hàng không tiến hành nhập thông tin cá nhân của mình lên trang web. Trong trường hợp khách hàng không muốn sử dụng Cookie thì có thể thay đổi điều chỉnh trong phần thiết lập của trình duyệt web. Khi đó, sẽ có thể xảy ra khả năng khách hàng không sử dụng được một phần hoặc toàn bộ dịch vụ của chúng tôi.

10. Tên gọi của tổ chức bảo vệ thông tin cá nhân được chứng nhận và Địa chỉ liên hệ đế giải quyết khiếu nại.
Phòng tư vấn khiếu nại liên quan tới bảo vệ thông tin cá nhân, Hiệp hội xúc tiến kinh tế xã hội và thông tin Nhật Bản
<Địa chỉ> Roppongi First Bldg, 1-9-9, Roppongi , Minato ku, Tokyo, Số bưu điện: 106-0032,
03-5860-7565
0120-700-779 (Thời gian tiếp nhận: các ngày trong tuần 9:30~12:00, 13:00~16:30 )
* Địa chỉ liên hệ trên không phải là địa chỉ liên hệ dịch vụ của chúng tôi.