Định nghĩa “Dai-ni Shinsotsu”

“Dai-ni Shinsotsu”, tạm dịch là “người mới tốt nghiệp lần 2”, chỉ những người nghỉ việc hay có ý định nghỉ việc, những người tìm kiếm một công việc mới trong vòng 3 năm kể từ khi tốt nghiệp và đi làm. Khác với những sinh viên mới ra trường, “Dai-ni Shinsotsu” đã có những kinh nghiệm làm việc nhất định, chi phí cho việc tập huấn, đào tạo cũng thấp hơn do họ đã học được những quy tắc ứng xử mà một người đi làm cần phải nắm được. Bên cạnh đó, “Dai-ni Shinsotsu” đã có cơ hội tiếp xúc với văn hóa công sở của công ty trước đó nên sẽ dễ dàng thích ứng với môi trường làm việc tại công ty mới. Chính vì thế, họ đang trở thành đối tượng tuyển dụng được nhiều doanh nghiệp chú ý tới.

Đồng thời, suy nghĩ trên lập trường của những người đang tìm kiếm một công việc mới, nếu hiện tại đang là thời điểm tốt cho những người mới tốt nghiệp lần 2 thì việc thay đổi công việc, ngành nghề cũng sẽ trở nên thuận lợi, bởi so với kinh nghiệm làm việc thực tế, năng lực thực sự mới là yếu tố dễ được đánh giá cao hơn.

用語集の一覧を見る

就職・転職活動用語

ビジネス用語

IT用語