Định nghĩa “Shuushin Koyou”

“Shuushin Koyou”, tạm dịch là “tuyển dụng suốt đời”, là chế độ người lao động làm việc tại một công ty cho đến khi nghỉ hưu sau khi được tuyển dụng tại công ty đó. Thông thường, tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi. Tuy nhiên, những năm gần đây, do ảnh hưởng của hiện tượng già hóa dân số, không ít doanh nghiệp đã tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi. Đứng trên quan điểm của nhiều lao động, chế độ làm việc suốt đời giúp họ dễ dàng xây dựng những kế hoạch lâu dài cho tương lai như mua nhà, chi phí cho việc giáo dục con cái, …

Với lí do trên, chế độ này từng là một trong những chế độ tuyển dụng phổ biến tại Nhật Bản được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, nguồn nhân lực luân chuyển liên tục, chế độ tuyển dụng suốt đời dần trở nên lạc hậu, làm việc cố định cho đến khi nghỉ hưu tại một doanh nghiệp không còn phổ biến như trước đây.

用語集の一覧を見る

就職・転職活動用語

ビジネス用語