Tin tức

347 người đỗ Kỳ thi kỹ năng đặc định ngành dịch vụ ăn uống, tỷ lệ đỗ chiếm 75.4%

Ngày 21 tháng 5, Danh sách người thi đỗ Kỳ thi kỹ năng đặc định ngành dịch vụ ăn uống lần thứ nhất đã được công bố.

Theo Cơ quan đánh giá kỹ năng người nước ngoài ngành dịch vụ ăn uống (OTAFF), trong số 460 người đã dự thi có 347 người thi đỗ, tỷ lệ đỗ chiếm 75.4%. Cụ thể, tại hội trường thi ở Tokyo có 208/280 người thi đỗ, tỷ lệ đỗ chiếm 74.3%. Hội trường thi ở Osaka có 139/180 người thi đỗ, tỷ lệ đỗ chiếm 77.2%. Kỳ thi lần thứ nhất bắt đầu tiếp nhận hồ sơ dự thi từ hạ tuần tháng 3, Tokyo và Osaka đã tổ chức thi vào ngày 25 tháng 4.

Kỳ thi này là kỳ thi cần thiết để lấy tư cách lưu trú mới có tên là “Kỹ năng đặc định” được thực hiện từ tháng 4. Với ngành dịch vụ ăn uống, người nước ngoài đã thi đỗ có thể làm việc tối đa 5 năm theo diện Kỹ năng đặc định số 1.

Kỳ thi lần thứ 2 tại Nhật Bản dự kiến được tổ chức tại Sapporo, Sendai, Okayama vào ngày 24/6 (Thứ hai), Tokyo, Nagoya, Osaka vào ngày 27/6 (Thứ năm) và Tokyo, Nagoya, Fukuoka vào ngày 28/6 (Thứ sáu). Thời gian đăng ký dự thi là từ 10 giờ sáng ngày 23/5 (Thứ năm) đến 5 giờ chiều ngày 24/5 (Thứ sáu) và từ 10 giờ sáng ngày 27/5 (Thứ hai) đến 5 giờ chiều ngày 29/5 (Thứ tư). Kết quả thi sẽ được công bố vào hạ tuần tháng 7.

Ngoài ra, Hiệp hội dịch vụ thực phẩm Nhật Bản (JF) đã công bố tài liệu học tập dành cho người nước ngoài muốn chuẩn bị cho kỳ thi. Tài liệu được chuẩn bị dựa trên 3 nhóm nội dung chính là “Tiếp khách”, “Chế biến đồ ăn thức uống”, “Quản lý vệ sinh”, đề thi sẽ được lấy từ trong phạm vi tài liệu nêu trên.

Những bạn đang có ý định tham dự kỳ thi lần thứ 2 tới này, hãy xác nhận lịch trước rồi học tập ôn thi thôi.

[Trang web tham khảo] Cơ quan đánh giá kỹ năng người nước ngoài ngành dịch vụ ăn uống
[Trang page liên quan] Kỳ thi kỹ năng đặc định ngành dịch vụ ăn uống tổ chức vào ngày 25/4. Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ hạ tuần tháng 3

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.