Tin tức

Bắt đầu cung cấp dịch vụ kết nối nghề nghiệp dành cho người nước ngoài “Tokutei Gino NAVI™️”

Vào ngày 21/5 vừa qua, công ty cổ phần Push-on, một công ty hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến giới thiệu nghề nghiệp, đã bắt đầu triển khai dịch vụ kết nối nghề nghiệp trực tuyến “Tokutei Gino NAVI™️” chuyên dụng cho tư cách lưu trú mới “Kỹ năng đặc định”.

Dịch vụ này sẽ thực hiện kết nối ứng viên tìm việc người nước ngoài và doanh nghiệp dựa trên điều kiện và nhu cầu của mỗi bên. Ứng viên tìm việc có thể sử dụng dịch vụ miễn phí thông qua việc đăng kí ứng tuyển bằng tiếng mẹ đẻ trên trang web dành cho người tìm việc. Việc phiên dịch sang tiếng Nhật thông tin nhập vào sẽ do công ty Push-on phụ trách. Hiện tại, dịch vụ mới chỉ đáp ứng ngôn ngữ tiếng Việt và trong thời gian tới dự định sẽ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn.

Nói về lý do cung cấp dịch vụ này, công ty Push-on nêu lên việc tồn tại các vấn đề trong cơ cấu để nhân lực người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản. Khi các doanh nghiệp Nhật Bản tuyển dụng nhân lực ở các nước đang phát triển, họ chỉ có duy nhất phương pháp là thông qua các cơ quan phái cử lao động ở nước sở tại, dẫn tới các ứng viên sẽ chỉ tìm việc trong những lựa chọn bị giới hạn. Vì thế trên thực tế đã và đang phát sinh các vấn đề như người lao động bị môi giới trung gian đòi hỏi khoản phí hoa hồng bất hợp pháp, phải làm công việc có nội dung khác với thông tin ban đầu.

Do đó, để hướng đến bình thường hoá thị trường lao động người nước ngoài, cùng với việc công khai trực tuyến các thông tin tuyển dụng trên “Tokutei Gino NAVI™️”, công ty Push-on cũng tiếp nhận các thông tin tuyển dụng của không chỉ các doanh nghiệp đang tìm kiếm nhân lực mà còn của cả các công ty giới thiệu nhân sự, từ đó cải thiện thông tin theo hướng mở và công bằng hơn.

Tại Nhật Bản, sau khi thiết lập tư cách “Kỹ năng đặc định”, rất nhiều các dịch vụ hướng đến nhân lực người nước ngoài được ra mắt như thông tin tuyển dụng hay hướng dẫn tiếng Nhật. Hi vọng, “Tokutei Gino NAVI™️” sẽ là một trong những dịch vụ hữu ích trơng hoạt động tìm việc tại Nhật của người nước ngoài.

[Trang web] Tokutei Gino NAVI™️, dịch vụ tuyển dụng và tìm việc dành cho kỹ năng đặc định

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.