Tin tức

80% số người ở độ tuổi 20 tìm kiếm việc làm mới trong vòng 3 tháng. Thông tin theo khảo sát của Dip.

Ngày 1/8, kết quả khảo sát về thực trạng chuyển việc đã được công bố trên trang thông tin tuyển dụng tổng hợp Hatarako.net của công ty cổ phần Dip. Tham gia khảo sát này gồm các đối tượng là nhân viên phái cử và nhân viên chính thức trong độ tuổi từ 20 đến 50 đã từng chuyển việc.

Nội dung khảo sát liên quan đến các vấn đề như “những thay đổi tích cực sau khi chuyển việc” hay “thời gian tìm kiếm việc làm mới”. Với câu hỏi đầu, câu trả lời được đưa ra nhiều ở cả nhóm nhân viên phái cử và nhân viên chính thức là “mức lương cao hơn” và “điều kiện làm việc cải thiện”. Trong đó, tỉ lệ câu trả lời “mức lương cao hơn” trong nhóm nhân viên phái cử (21%-23%) thấp hơn nhóm nhân viên chính thức (27%-30%) ở mọi lứa tuổi. Mặt khác, với câu trả lời “không còn phải lo lắng về cách ứng xử với đồng nghiệp”, nhóm nhân viên phái cử lại có tỉ lệ cao hơn.

転職して良かったこと(派遣社員) Những thay đổi tích cực sau khi chuyển việc (Đối tượng khảo sát: nhân viên phái cử)
転職して良かったこと(正社員) Những thay đổi tích cực sau khi chuyển việc (Đối tượng khảo sát: nhân viên chính thức)

Bên cạnh đó, với câu hỏi về thời gian tìm kiếm việc làm mới, “trong vòng 3 tháng” là câu trả lời nhiều nhất trong nhóm nhân viên phái cử và nhân viên chính thức ở độ tuổi 20 với tỉ lệ 80%. Khoảng 2%-4% số nhân viên chính thức ngoài 30 tuổi tìm kiếm việc làm mới trong khoảng nửa năm hoặc trên 1 năm.

転職活動期間(派遣社員) Thời gian tìm kiếm việc làm mới (nhân viên phái cử)
転職活動期間(正社員)Thời gian tìm kiếm việc làm mới (nhân viên chính thức)

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham khảo các bài báo cáo về “Lí do chuyển việc”, “Số lần chuyển việc cho đến thời điểm hiện tại” hay “Cách lựa chọn nghề nghiệp mới” theo hình thức tuyển dụng, độ tuổi lao động được công khai trên Hatarako.net.

Cuộc khảo sát này được thực hiện theo hình thức khảo sát online từ ngày 18/03/2019 đến ngày 09/06/2019 hướng đến người dùng của Hatarako.net với 748 lượt trả lời hợp lệ.

[Bài viết tham khảo] Khảo sát người dùng Hatarako.net “Thực trạng hoạt động chuyển việc. Có gì khác biệt giữa các hình thức tuyển dụng và độ tuổi lao động?”
[Trang web dịch vụ] Hatarako.net

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.