Tin tức

Điểm tốt khi làm việc với người nước ngoài là “Hiểu sâu hơn về khác biệt văn hóa”, nhưng lại tồn tại “Sự khác biệt về giá trị quan”. Theo khảo sát của Human Global Talent

Nhắc đến việc làm việc cùng người nước ngoài, người Nhật sẽ cảm thấy như thế nào?

Điều tra bảng hỏi về “Điểm tốt khi làm việc với người nước ngoài” và “Vấn đề đang cảm nhận được” v.v… đã được thực hiện tại một công ty con của Công ty Cổ phần Human Holdings bởi Công ty Cổ phần Human Global Talent – một công ty vận hành trang web tuyển dụng/chuyển việc cho người biết song ngữ Daijob.com.

Trước hết, về “Điểm tốt khi làm việc với người nước ngoài”, 30% nói rằng họ đã “Hiểu sâu hơn về khác biệt văn hóa”, tiếp theo là 29% cho rằng “Kỹ năng ngôn ngữ được cải thiện” và 29% cho rằng “Nhận thấy các giá trị mới”.

Trong hạng mục này, về các nghành nghề liên quan đến IT, câu trả lời “Kỹ năng ngôn ngữ được cải thiện” và “Nhận thấy các giá trị mới” lần lượt là 15.6% và 10.9%, đạt kết quả cao nhất. Ngoài ra, trong ngành Giáo dục/Đào tạo và các ngành nghề liên quan đến ngôn ngữ, tỷ lệ trả lời “Hiểu sâu hơn về khác biệt văn hóa” là cao nhất với 15.2%. Trong các ngành nghề liên quan đến Tài chính/Kế toán, tỷ lệ trả lời “Nhận thấy giá trị mới” chiếm 10.9%, kết quả tương tự như các công việc ngành IT.

Đặc biệt, tỷ lệ trả lời rằng Kỹ năng ngôn ngữ được cải thiện chiếm tới 90%, nguyên nhân là do họ buộc phải giao tiếp, hoặc do nhu cầu nâng cao hiệu quả công việc.

外国人と働いてよかったこと
Hình 1 – Điều tốt nhất khi làm việc cùng người nước ngoài (n=221)

外国人と働いてよかったこと 職種別
Hình 2 – 3 điều tốt nhất khi làm việc cùng người nước ngoài (phân loại theo ngành nghề)

Tiếp theo, về “Vấn đề cảm nhận được khi làm việc với người nước ngoài”, 46% cho rằng “Có sự khác biệt về giá trị quan”, 20% cho rằng “Chưa truyền tải được sắc thái biểu cảm”, và 14% cho rằng “Chưa hiểu rõ ý đối phương”.

Trong hạng mục này, về các nghành nghề liên quan đến IT, câu trả lời “Chưa hiểu rõ ý đối phương” chiếm 21.4%, “Chưa truyền tải được sắc thái biểu cảm” chiếm 12.8%, đạt kết quả cao nhất. Ngoài ra, trong ngành Giáo dục/Đào tạo và các ngành nghề liên quan đến ngôn ngữ, tỷ lệ trả lời “Có sự khác biệt về giá trị quan” chiếm 12.0%. Trong các ngành Tài chính/Kế toán, tỷ lệ trả lời “Chưa truyền tải được sắc thái biểu cảm” chiếm 12.8%, đạt kết quả cao nhất.

外国人と一緒に働いて課題に感じたこと
Hình 3 – Những vấn đề cảm nhận được khi làm việc cùng người nước ngoài (n=198)

外国人と一緒に働いて課題に感じたこと 職種別
Hình 4 – 3 vấn đề cảm nhận được khi làm việc cùng người nước ngoài (phân loại theo

Cuối cùng, trong các câu trả lời tự do về “Những điều quan trọng nhất khi làm việc cùng nhau”, có nhiều ý kiến cho rằng cần “Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa” và “Hiểu về văn hóa và cách suy nghĩ của người nước ngoài”. Ngoài ra, “Không phân biệt đối xử với người nước ngoài” cũng được đề cập. Trong các cuộc điều tra trước đây của công ty, người nước ngoài nói rằng họ muốn các công ty Nhật Bản “Không phân biệt đối xử với người nước ngoài”, cho thấy khi làm việc với người nước ngoài, việc nhận thức về đối phương rất quan trọng nhưng cũng cần sự cân bằng.

Cuộc khảo sát lần này được thực hiện trên Internet trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 21 tháng 5 thông qua trang “Daijob.com”. Đối tượng khảo sát là những người có quốc tịch Nhật Bản và đang làm việc cùng người nước ngoài. Kết quả khảo sát được thống kê từ 311 phiếu trả lời.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.