Chính phủ / Quy định

Tỷ lệ Thư mời làm việc (内定) của sinh viên Đại học chạm mức cao nhất trong lịch sử, 77%. Thời điểm tháng 10.

Theo kết quả điều tra của Chính phủ, tỷ lệ nhận được Thư mời làm việc (内定) của sinh viên Đại học dự kiến tốt nghiệp vào tháng 3/2019 tính tại thời điểm ngày 1/10 năm nay đã tăng 1.8% so với năm ngoái, đạt mức 77% – cao nhất so với cùng kỳ các năm trước.

Tỷ lệ nhận được Thư mời làm việc của sinh viên dự kiến tốt nghiệp các trường Cao đẳng tăng 3.4% so với năm ngoái, đạt 42.8%; tỷ lệ này nếu xét tổng thể sinh viên dự kiến tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, trường Chuyên môn đã tăng 1.9% so với năm ngoái, đạt 74.5%.

Bên cạnh đó, nếu xét theo khu vực thì vùng Kinki có tỷ lệ sinh viên nhận được Thư mời làm việc cao nhất với 82.1%; nếu xét theo Khối Tự nhiên/Xã hội thì tỷ lệ sinh viên của Khối Xã hội là 76.5%, Khối Tự nhiên là 79.2%.

Ngoài ra, trong số những sinh viên dự kiến sắp tốt nghiệp không chỉ có sinh viên có mong muốn tìm việc mà cũng bao gồm cả những người mong muốn tiếp tục học lên hay phụ giúp việc kinh doanh của gia đình…

Có thể thấy trong tình hình thiếu nhân sự trầm trọng đang tiếp diễn như hiện nay, thị trường việc làm tại Nhật Bản đang thay đổi theo hướng có lợi cho sinh viên, trở thành thị trường dễ tìm kiếm việc làm nhất từ trước đến nay.

Nhằm bảo đảm về nhân viên cần tuyển dụng cũng có nhiều công ty đang tích cực triển khai việc tuyển dụng quanh năm (通年採用) hay tuyển dụng người nước ngoài. Có thể nói hiện tại đang có rất nhiều cơ hội đối với những lưu học sinh người nước ngoài có mong muốn làm việc tại Nhật Bản.

【Bài viết tham khảo】 Công bố tình hình Thư mời làm việc 内定 của sinh viên dự kiến tốt nghiệp Đại học niên độ 2018 (Ngày 1/10)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.