Tin tức

Lĩnh vực nào coi trọng tính đa dạng?- Khảo sát của En-Japan

Ngày 26/11 vừa qua, công ty TNHH En-japan – một công ty lớn tại Nhật Bản về lĩnh vực nhân lực, đã công bố kết quả cuộc khảo sát liên quan tới mức độ coi trọng “Tính đa dạng” trong doanh nghiệp, với đối tượng là gần 560 doanh nghiệp và cuộc khảo sát được thực hiện trên chính website do công ty này vận hành mang tên Jinji no mikata.

Theo kết quả khảo sát cho thấy: 32% doanh nghiệp đang tiến hành thực hiện các sáng kiến thúc đẩy tính đa dạng, và gần một nửa số doanh nghiệp (59%) không thực hiện điều này.

Mặt khác, nếu xét các doanh nghiệp đang tiến hành thực hiện thúc đẩy tính đa dạng theo lĩnh vực kinh doanh, kết quả là 50% trong số đó thuộc lĩnh vực “quảng cáo, xuất bản, truyền thông”, 42% là lĩnh vực “sản xuất”. “Bất động sản, xây dựng” là lĩnh vực có ít doanh nghiệp trả lời rằng đang tiến hành đẩy mạnh tính đa dạng hoá nhất và chỉ chiếm có 9%.

Ngoài ra, khi xét theo quy mô doanh nghiệp, doanh nghiệp có số nhân viên trên 1,000 người chiếm 58% trong số các doanh nghiệp trả lời đang tiến hành đa dạng hoá. Từ đó có thể thấy rằng quy mô càng lớn, doanh nghiệp sẽ càng tích cực chú trọng vấn đề đa dạng hoá trong doanh nghiệp.

Liên quan tới câu hỏi về lí do tiến hành đa dạng hoá, 58% doanh nghiệp trả lời rằng “nhằm bảo đảm nguồn nhân lực ưu tú”, 52% tiến hành vì lí do “tạo môi trường làm việc linh động”.

Thêm vào đó, xét từ khía cạnh loại nhân lực được tận dụng hướng đến đa dạng hoá, chiếm đa số là phụ nữ với 79%, tiếp theo là người nước ngoài chiếm 50% và 46% là người khuyết tật.

Nếu bạn mong muốn làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản, bạn cần lưu ý xem doanh nghiệp đó có đang theo xu hướng đẩy mạnh đa dạng hoá, tiếp nhận nhiều loại nhân lực khác nhau hay không. Bởi vì tuỳ theo doanh nghiệp có tôn trọng sự khác biệt về văn hoá, giá trị quan, có những chế độ cho người nước ngoài v..v.. hay không sẽ ảnh hưởng lớn tới môi trường làm việc sau khi vào công ty.

Cuộc khảo sát lần này cho thấy kết quả rằng các doanh nghiệp quy mô trên 1,000 nhân viên, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực “quảng cáo, xuất bản, truyền thông” có xu hướng đẩy mạnh tính đa dạng hoá. Chính vì thế khi lựa chọn nơi làm việc bạn cần tìm hiểu xem công ty có quan điểm như thế nào về tính đa dạng hoá.

〔Bài viết tham khảo〕 Khảo sát về thực trạng “đa dạng hoá của doanh nghiệp” – Trang web thông tin tổng hợp về nhân sự “Jinji no mikata” (人事の見方)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.