Tin tức

Quan điểm nghề nghiệp của sinh viên trong xã hội đẩy mạnh phát triển AI, khoảng 75% “không có nguyện vọng” với ngành AI/IT. Kết quả điều tra của My Navi

Trong thời gian gần đây, cùng với những kỳ vọng nâng cao hiệu quả làm việc do sự phổ cập và thâm nhập của AI/IT, thì những ngành nghề sẽ biến mất cũng thường được nhắc đến. Trong bối cảnh đó, các sinh viên Đại học hay học viên Cao học nghĩ sao về việc tạo dựng sự nghiệp trong xã hội AI đang được đẩy mạnh phát triển này?

Ngày 4/6 vừa qua, công ty cổ phần My Navi đã công bố kết quả “Điều tra quan điểm về sự nghiệp trong xã hội đẩy mạnh phát triển AI”, với đối tượng là 7.342 sinh viên Đại học, học viên Cao học trên toàn nước Nhật dự kiến sẽ tốt nghiệp vào năm 2020.

Kết quả cho thấy, mặc dù có ý kiến cảm thấy bất an khi làm việc trong xã hội đẩy mạnh phát triển AI, nhưng khoảng 1/3 sinh viên kỳ vọng điều này sẽ nâng cao hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, trong số những ngành nghề liên quan đến AI/IT, ngành nghề có số lượng sinh viên có nguyện vọng cao nhất là kỹ sư hệ thống (system engineer) chiếm 12.9%, tiếp đó là lập trình viên với 7.8%, chuyên viên tư vấn IT với 6.5%.

Tuy nhiên, có tới 75.4% sinh viên trả lời không có nguyện vọng với ngành nghề AI/ IT; kể cả những sinh viên ban tự nhiên có liên quan chặt chẽ đến ngành nghề trên cũng có 67.1% nam sinh và 81.0% nữ sinh trả lời rằng không có nguyện vọng. Và số sinh viên có nguyện vọng với nghề “khoa học dữ liệu” (data scientist), một nghề gần đây thu hút nhiều sự chú ý, cũng chỉ có 3.3%, điều này cho thấy sự chênh lệch lớn giữa nhu cầu của phía các doanh nghiệp và nguyện vọng của sinh viên.

Ngoài ra, đối với 61.1% sinh viên có nguyện vọng với công việc liên quan đến AI/IT thì điều cảm thấy khó khăn nhất là “Không biết tiêu chuẩn cần kỹ năng lập trình ở mức độ nào”. Về điểm này, My Navi cho rằng để giúp các sinh viên hiểu rõ công việc, các doanh nghiệp cần trình bày rõ nội dung công việc hay kỹ năng yêu cầu cụ thể trong thông báo tuyển dụng.

Điều tra này được thực hiện từ ngày 24/4/2019 (thứ Tư) đến ngày 30/4/2019 (thứ Ba) dưới hình thức bảng hỏi trên web với đối tượng là hội viên của My Navi 2020 hiện đang là sinh viên Đại học năm 4, học viên Cao học năm 2 trên toàn quốc, dự kiến tốt nghiệp vào tháng 3/2020. Số câu trả lời hợp lệ là 7.342 (1.439 nam sinh ban xã hội, 3.701 nữ sinh ban xã hội, 1.098 nam sinh ban tự nhiên, 1.104 nữ sinh ban tự nhiên).

[Trang liên quan] My Navi Agent

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.