Tin tức

Chính phủ Nhật Bản và Indonesia ký kết biên bản ghi nhớ về việc áp dụng chính xác chế độ kỹ năng đặc định.

Ngày 26 tháng 5, Chính phủ Nhật Bản và Indonesia đã ký biên bản ghi nhớ về khung cơ bản cho việc áp dụng đúng đắn về chế độ liên quan đến người nước ngoài có tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định”. Theo bản ghi nhớ, liên quan đến việc gửi hay nhận người nước ngoài có kỹ năng cụ thể, sẽ dựa theo luật pháp quy định của hai nước, chia sẻ quan điểm nhằm tăng cường lợi ích của cả hai bên và sẽ thực hiện các nỗ lực nhằm đạt được mục đích bảo vệ người nước ngoài có kỹ năng đặc định ở cả hai nước.

Trong biên ban ghi nhớ có những mục như là “Mục đích của biên bản ghi nhớ” “Định nghĩa về các từ được đính kèm trong bản ghi nhớ” “ Xác nhận điểm liên lạc” “Hiệu lực và phạm vi của bản ghi nhớ” “Công tác bảo mật” “Khung cơ bản cho hợp tác thông tin” “Lời hứa của hai quốc gia” “Thỏa thuận về kiểm tra kỹ năng và ngôn ngữ” “Xác nhận thời điểm xem xét lại bản ghi nhớ” “Thỏa thuận về giải quyết xung đột” “Quyết định về thời hạn bản ghi nhớ bắt đầu có hiệu lực đến ngày hết hiệu lực”.

Trong khung cơ bản cho hợp tác thông tin, những nội dung đã được thảo luận bao gồm: thực hiện chia sẻ thông tin kịp thời để vận hành một cách đúng chế độ kỹ năng đặc định, hạng mục liên quan đến thực hiện hay thay đổi chính sách chế độ đặc định và đảm bảo tính phù hợp, biện pháp đúng cho trường hợp cơ quan bất hợp pháp hỗ trợ nhân lực người nước ngoài có tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định số 1”, hạng mục liên quan đến thực hiện chính xác về kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và kỹ năng, quản lý lưu trú,….

Ngoài ra, chính phủ Indonesia đã thông qua IPKOL (hệ thống thông tin thị trường lao động được máy tính hóa trực tuyến của Indonesia) cam kết một số thông tin công bố trên IPKOL về việc xác nhận tuyển dụng được cung cấp bởi các tổ chức công hoặc tư nhân Nhật Bản có ý định ký kết hợp đồng lao động cho người nước ngoài có kỹ năng đặc định, về công bố tuyển dụng, về việc cung cấp cơ sở dữ liệu của ứng viên người nước ngoài có kỹ năng đặc định, và về quy trình tuyển dụng thích hợp.

Mặt khác, về phía chính phủ Nhật Bản trong trường hợp có ban hành lệnh cải tiến đối với tổ chức tiếp nhận sẽ thông báo cho chính phủ Indonesia và cam kết chia sẻ danh sách cơ quan hỗ trợ đăng ký, thông báo cho cơ quan tiếp nhận đăng ký trên IPKOL, đảm bảo việc các cơ quan tiếp nhận sẽ tổ chức buổi giới thiệu dành cho các ứng viên người nước ngoài có kỹ năng đặc định cả trước và sau khi đến Nhật.

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực bắt đầu từ ngày ký và kéo dài trong 5 năm. Có thể sửa đổi, bổ sung, gia hạn và chấm dứt với sự đồng thuận bằng văn bản thông qua các bên ngoại giao. Và để xem xét lại bản ghi nhớ thì đã thực hiện thỏa thuận là sẽ ít nhất mở cuộc hội đàm 1 năm 1 lần và trong trường hợp cuộc họp không thể diễn ra thì cần trao đổi qua văn bản.

[Trang web tham khảo]Ký kết biên bản ghi nhớ với Indonesia liên quan đến khung cơ bản để áp dụng chính xác chế độ cho người nước ngoài có tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định” (MOC)
[Trang web tham khảo]Biên bản ghi nhớ hiệp lực giữa chính phủ Nhật Bản và Indonesia liên quan đến khung cơ bản để áp dụng chính xác chế độ cho người nước ngoài có tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định”

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.