Tin tức

60% tán thành việc gia tăng người lao động nước ngoài, 50% muốn làm việc cùng người nước ngoài. Khảo sát của Dip

Ngày 18 tháng 7 vừa qua, trung tâm nghiên cứu tổng hợp thuộc công ty cổ phần Dip (ディップ) đã công bố kết quả cuộc khảo sát được tiến hành về nội dung “Cảm nghĩ của người Nhật khi làm việc với người nước ngoài”.

Theo kết quả của cuộc khảo sát, 60.3% hưởng ứng việc số lượng lao động người nước ngoài gia tăng, 50.9% muốn làm việc cùng người nước ngoài.

Câu hỏi: Bạn nghĩ gì về việc số lao động người nước ngoài sẽ tăng lên trong thời gian tới?
Bạn có cảm nhận như thế nào nếu cùng làm việc với người nước ngoài? (chỉ chọn một câu trả lời duy nhất)
n=2,992

外国人労働者が増えることに「賛成」60.3%、「一緒に働きたい」50.9%Câu hỏi: Bạn nghĩ gì về việc số lao động người nước ngoài sẽ tăng lên trong thời gian tới?
Bạn có cảm nhận như thế nào nếu cùng làm việc với người nước ngoài? (chỉ chọn một câu trả lời duy nhất)
n=2,992

Ngoài ra, trong số những người từng làm việc với người nước ngoài được tuyển bán thời gian, số người trả lời rằng họ cảm thấy đã giải quyết hoặc giảm bớt được phần nào vấn đề thiếu nhân lực chiếm tỉ lệ cao nhất với 54.3%. Bên cạnh đó, trong số những người làm việc cùng người nước ngoài được tuyển chính thức câu trả lời nhiều nhất là “có thể tiếp xúc đa văn hoá, tiếp nhận những giá trị quan, ý tưởng tốt” chiếm 47.7%. Tiếp theo đó, trong cả 2 nhóm người nên trên, có hơn 20% trả lời rằng “môi trường làm việc trở nên tốt hơn, năng động hơn”, “quen biết được nhiều bạn là người nước ngoài hơn”.

外国人と働いてみて良かったこと、一緒に働いた外国人の雇用形態がアルバイト・パートの場合「人手不足の解消・軽減」が1位、正社員の場合「異文化の価値観や発想力の取り入れ」が1位Câu hỏi: Làm việc cùng người nước ngoài có những ưu điểm gì, hãy chọn những câu trả lời bạn cho là hợp lý.
Sau đó, chọn 1 đáp án bạn cho là đúng nhất. n=1,335
(“Số người trả lời là đã từng làm việc với người nước ngoài được tuyển bán thời gian” n=930
“Đã làm việc với người nước ngoài được tuyển chính thức” n=405)

Theo kết quả khảo sát thì số lượng các ý kiến tích cực về lao động người nước ngoài vượt quá bán, và cũng không ít người thấy được lợi ích khi làm việc cùng người nước ngoài. Từ đó, bản báo cáo đã đưa ra nhận định kỳ vọng trong thời gian tới số lượng lao động người nước ngoài sẽ tiếp tục tăng lên.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên trang web thông tin tuyển dụng bán thời gian Baitoru (バイトル) do công ty Dip vận hành, với đối tượng là hội viên của trang web ở khắp 47 tỉnh thành phố tại Nhật Bản. Khảo sát tiến hành từ 6/5~9/5/2019 bằng hình thức trả lời trực tuyến, số lượng câu hỏi hợp lệ là 2,992.

[Trang tham khảo] 60.3% người Nhật hưởng ứng việc gia tăng lao động người nước ngoài. Hơn 70% người Nhật trong các ngành thực phẩm, chế tạo, khách sạn, điều dưỡng.. đã chấp nhận người nước ngoài
[Trang tham khảo] Trang TOP của trung tâm nghiên cứu tổng hợp Dip
[Trang liên quan] Trang ý kiến đánh giá của website Baitoru

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.