Tin tức

Mạng lưới đầu tiên trên toàn quốc có sự hỗ trợ của cục quản lý lưu trú – “ Mạng lưới hỗ trợ người nước ngoài – cộng đồng đa văn hóa” đã được thành lập.

Vào ngày 10 tháng 7, 9 đoàn thể hỗ trợ người nước ngoài đang hoạt động tại 3 tỉnh vùng Toukai là tỉnh Aichi, tỉnh Gifu, tỉnh Mie đã thành lập “Mạng lưới hỗ trợ người nước ngoài – cộng đồng đa văn hóa”.

Tổ chức này được thành lập với những dự đoán rằng xu hướng tiếp nhận người nước ngoài đang ngày càng rộng mở, người nước ngoài định cư cũng tăng lên theo sự thay đổi của luật xuất nhập cảnh vào tháng 4 năm nay. Cùng với sự hiệp lực của “Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh Nagoya” – một trong 8 cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh địa phương trên toàn quốc, bằng cách chia sẻ thông tin tới các đoàn thể, tổ chức sẽ phát hiện các vấn đề và đề xuất phương án giải quyết cho nhà nước. Ngoài ra, đây cũng là mạng lưới hợp tác với cục quản lý lưu trú đầu tiên trên cả nước.

Về đại diện cho “Mạng lưới hỗ trợ người nước ngoài – cộng đồng đa văn hóa”, ông Sakamoto Kumiko – chủ tịch Aidensha (pháp nhân NPO tại thành phố Suzuka, tỉnh Mie) đã đảm nhiệm vị trí này.

[Trang web tham khảo] Mạng lưới hỗ trợ người nước ngoài tại vùng Toukai – Lần đầu tiên trên cả nước với sự hợp tác của cục quản lý lưu trú – Tin tức Sankei

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.