Tin tức

85% nhân viên mong muốn làm việc tối thiểu đến 65 tuổi. Điều tra của Robert Walters Japan.

Ngày 17 tháng 6 vừa qua, Công ty cổ phần Robert Walters Japan chuyên hỗ trợ chuyển việc nhân sự toàn cầu, đã công bố kết quả điều tra khảo sát về “ Cách làm việc nếu con người sống đến 100 tuổi”, với đối tượng là người Nhật đang là nhân viên công ty chính thức làm việc ở trong nước.

Theo kết quả điều tra, 85% số người trả lời cho câu hỏi “Bạn nghĩ sẽ làm việc đến năm bao nhiêu tuổi?” lựa chọn một trong các đáp án “Đến 65 tuổi”, “Đến 70 tuổi”, “71 tuổi trở lên”; điều này cho thấy suy nghĩ mong muốn làm việc ít nhất cũng phải đến tuổi 65.

Hơn nữa, nếu xét theo độ tuổi của người trả lời, kết quả điều tra cho thấy trong độ tuổi 20-29 tuổi có 40% câu trả lời là “Trước 60 tuổi”, lượng câu trả lời “Đến 70 tuổi” hay “Từ 71 tuổi trở lên” chiếm chưa đến 20%.

Ngoài ra, ở độ tuổi 30-39 tuổi, 40-49 tuổi, 50-59 tuổi – độ tuổi vẫn được gọi là thế hệ nòng cốt – thì tuổi càng lớn tỷ lệ chọn câu trả lời “Trước 60 tuổi” càng giảm, trong khi đó số người chọn câu trả lời “71 tuổi trở lên” lại gia tăng.

Mặt khác, với những người trả lời ở độ tuổi 60-69 tuổi đang là nhân viên chính thức có thâm niên thì câu trả lời là “Đến 70 tuổi” chiếm hơn một nửa tổng số người tham gia khảo sát với 53%, trong khi đó số câu trả lời “71 tuổi trở lên” chỉ chiếm 18%.

Trong khi việc tuyển dụng đến tuổi 70 vẫn đang được bàn luận và xem xét, kết quả điều tra cho thấy mặc dù tỷ lệ số người nghĩ sẽ làm việc đến hơn 70 tuổi ở độ tuổi 50-59 tuổi và 60-69 tuổi chiếm quá nửa, nhưng tỷ lệ này trong độ tuổi 40-49 tuổi chiếm 50% và ở độ tuổi 30-39 tuổi chỉ chiếm 38%.

Bạn nghĩ sẽ làm việc đến năm bao nhiêu tuổi?(Trích Robert Walters Japan)

Ngoài ra, về câu hỏi ủng hộ hay phản đối “Chế độ chức vụ tuổi hưu”, tức chế độ không nắm vị trí quản lý khi đến độ tuổi trên dưới 55 tuổi, có 38% tổng số câu trả lời là “Phản đối” hoặc “Nếu phải lựa chọn thì tôi chọn phản đối”, thể hiện suy nghĩ của nhóm những người không ủng hộ chế độ này.

Nếu xét theo độ tuổi, nhóm những người ủng hộ lựa chọn câu trả lời “Tán thành” hoặc “Nếu phải lựa chọn thì tôi chọn tán thành” ở độ tuổi 20-29 tuổi chiếm 44%. Trong khi đó với những người thuộc độ tuổi 50-59 tuổi, độ tuổi có thể nói là những người đang trong chế độ đề chức vụ tuổi hưu, 21% câu trả lời thuộc nhóm ủng hộ và 46% thuộc nhóm phản đối. Điều này cho thấy sự khác biệt trong suy nghĩ của các thế hệ.

Và với đối tượng người 60-69 tuổi đã trải qua giai đoạn áp dụng chế độ chức vụ tuổi hưu, mặc dù ý kiến phản đối chiếm tỷ lệ không hề nhỏ là 41% nhưng ý kiến ủng hộ vượt quá tỷ lệ trên, chiếm tới 47%.

Bạn nghĩ sao về “Chế độ chức vụ tuổi hưu”?(Trích Robert Walters Japan)

Kết quả lần này dựa theo báo cáo “Hình thành, quản lý tài sản trong xã hội cao tuổi” do Sở Tài Chính công bố, là kết quả khảo sát được thực hiện trong 1 tuần từ 3/6 đến 10/6. Đã có 566 nhân viên chính thức từ 20 đến 69 tuổi làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và các tổ chức pháp nhân Nhật Bản có vốn đầu tư nước ngoài tham gia trả lời.

[Trang liên quan] Bình luận, đánh giá về Robert Walters Japan
[Trang liên quan] Tổng hợp tổ chức tìm việc, chuyển việc mạnh về việc làm cho người nước ngoài
[Trang web công ty] Công ty cổ phần Robert Walters Japan

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.