Tin tức

25% cơ sở điều dưỡng đang tuyển dụng người nước ngoài. 40% có quan tâm. Vấn đề nằm ở năng lực tiếng Nhật.

Theo điều tra về việc tuyển dụng lao động người nước ngoài trong các cơ sở điều dưỡng trên toàn Nhật Bản cho thấy hơn 60% cơ sở điều dưỡng thể hiện động thái tích cực trong việc tuyển dụng người nước ngoài. Cuộc điều tra này được thực hiện bởi công ty cổ phần 2ndLabo, một công ty đang vận hành trang web chuyên tuyển dụng cho ngành y tế và điều dưỡng. (https://www.co-medical.com/)

Theo quy định của Bộ Y Tế, Phúc Lợi và Lao Động Nhật Bản, việc ghi chép nhật kí điều dưỡng là một trong những tiêu chuẩn trong khâu vận hành của cơ sở điều dưỡng. Ghi chép nhật kí điều dưỡng là một nghiệp vụ quan trọng không chỉ giúp các nhân viên chia sẻ với nhau thông tin của đối tượng được điều dưỡng mà còn là tài liệu cơ sở để lập kế hoạch chăm sóc. Vì thế, hiện tại có nhiều cơ sở cho rằng năng lực đọc hiểu và ghi chép nhật kí điều dưỡng là rất cần thiết.

Hơn thế nữa, về mặt điều kiện tuyển dụng, nhu cầu điều dưỡng viên là lao động nước ngoài có quyền cư trú lâu dài ở Nhật Bản đang đạt tỉ lệ cao nhất, lên đến 43%.

Tại đất nước đang già hoá dân số như Nhật Bản, dự đoán đến năm 2025 tỉ lệ dân số trên 75 tuổi sẽ chiếm hơn 18% và tỉ lệ dân số trên 65 tuổi sẽ vượt hơn 30%. Điều này dẫn đến sự lo ngại về các vấn đề xã hội gồm sự tăng nhanh của chi phí bảo hiểm xã hội như chi phí y tế, điều dưỡng và việc thiếu nhân lực trong ngành y tế, điều dưỡng.

Để hạn chế vấn đề năm 2025 này, chính phủ Nhật Bản đã công bố chủ trương từ tháng 4 năm 2019 sẽ thiết lập những tư cách lưu trú mới bao gồm cả lĩnh vực điều dưỡng. Do đó, nhu cầu và kì vọng đối với lao động người nước ngoài được cho là sẽ tăng trong thời gian tới.

Trong tương lai, việc giải quyết các vấn đề về giao tiếp và đọc viết tiếng Nhật tại các cơ sở điều dưỡng sẽ là chìa khoá cho sự mở rộng tuyển dụng lao động người nước ngoài tại Nhật Bản.

【Bài viết tham khảo】Trên 50% các cơ sở yêu cầu năng lực tiếng Nhật trình độ cao có khả năng viết ghi chép điều dưỡng, tạo ra rào cản lớn trong việc áp dụng chế độ.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.