Tin tức

Gần 10% số doanh nghiệp quy mô dưới 1,000 nhân viên có định hướng tuyển dụng thêm du học sinh người nước ngoài-Khảo sát của Recruit Career

Theo Sách trắng tuyển dụng 2019 do công ty cổ phần Recruit Career (một công ty lớn trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự) công bố, có tới gần 10% trong số các doanh nghiệp quy mô dưới 1,000 nhân viên trả lời rằng có kế hoạch gia tăng tuyển dụng du học sinh người nước ngoài dự kiến tốt nghiệp vào năm 2020.

Ngoài ra, khi được hỏi về mục đích tuyển dụng, mục đích được đưa ra nhiều nhất là “nhằm tăng cường tính đa dạng hoá về nguồn nhân lực và cơ cấu tổ chức” chiếm 60%. Có thể thấy rằng các doanh nghiệp đang kỳ vọng vào những hiệu quả có được từ sự tăng cường tính đa dạng, không chỉ về năng lực kỹ thuật và năng lực ngôn ngữ mà còn là việc nâng cao khả năng đáp ứng sự đa dạng hoá của thị trường cũng như thúc đẩy cải cách.

Hơn nữa, khi khảo sát đối với những doanh nghiệp không tuyển dụng du học sinh nước ngoài về lý do không tuyển dụng thì: lý do hàng đầu được đưa ra là “công ty không có đủ các chế độ tiếp nhận người nước ngoài”-chiếm 55,9%. Như vậy, có thể dễ dàng nhận ra thực trạng hiện tại cần thiết lập cơ chế, chế độ tiếp nhận nhân sự người nước ngoài, bên cạnh việc cải cách luật quản lý xuất nhập cảnh cũng chưa hoàn thiện.

[Nguồn tham khảo] Công bố khảo sát Sách trắng tuyển dụng năm 2019

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.