Tin tức

Công ty con của Sony cùng Fujitsu bắt đầu thử nghiệm áp dụng block chain vào việc quản lý dữ liệu học tập của lưu học sinh nước ngoài.

Công ty cổ phần Sony Global Education – công ty con của Sony hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đã cùng Viện nghiên cứu Fujitsu – thuộc công ty cổ phần Fujitsu bắt đầu thử nghiệm áp dụng block chain vào việc quản lý dữ liệu học tập như nhật ký tham gia khóa tiếng Nhật hay thành tích học tập của lưu học sinh nước ngoài.

Trong lần thực nghiệm này, cùng với sự cộng tác của công ty cổ phần Human Academy – đang hoạt động trong ngành giáo dục tiếng Nhật dành cho người nước ngoài, và công ty cổ phần Edvec – đang mở khóa học trực tuyến “Khóa học ôn thi cho kỳ thi kiểm định tiếng Nhật (Nihongo dojo)”, đơn vị này sẽ lưu trữ và quản lý dữ liệu học tập như thông tin về thành tích học tập hay nhật ký học tập như là một nguồn dữ liệu không thể giả mạo bằng công cụ block chain.

Theo luật xuất nhập cảnh mới sửa đổi được thực hiện từ tháng 4 năm 2019, số lượng người lao động nước ngoài tăng lên là điều có thể dự đoán được. Mặt khác, phía cơ quan giáo dục gặp khó khăn trong việc chứng thực được kết quả bài kiểm tra hay chứng nhận giờ học tiếng Nhật được gửi đến cơ sở giáo dục chủ quản bởi người lao động nước ngoài hay học sinh có nguyện vọng du học,…Và thêm một vấn đề là do không thể theo sát kết quả từ sau khi đến Nhật, nên những đối tượng này có vấn đề về học lực ngôn ngữ dẫn đến không thể hỗ trợ giới thiệu việc làm.

Bằng thực nghiệm này, cơ quan giáo dục có thể đối chiếu chứng chỉ học tập được gửi từ người lao động nước ngoài hay lưu học sinh với dữ liệu học tập được lưu trữ trên block chain, từ đó cùng với việc nắm rõ được thông tin năng lực ngôn ngữ chính xác của đối tượng thì còn có thể hỗ trợ học tập một cách hiệu quả.

Hơn nữa, trong thời gian tới đơn vị này sẽ cân nhắc việc tạo dựng một hệ thống có thể đánh giá được thái độ và quá trình học tập dựa trên việc phân tích nhật ký học tập và thành tích học tập trên nhiều khía cạnh.

【Trang web tham khảo】 Bắt đầu thử nghiệm áp dụng block chain vào quản lý nhật ký tham gia khóa học tiếng Nhật, thành tích học tập của lưu học sinh nước ngoài.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.