Tin tức

80% số doanh nghiệp ủng hộ tư cách lưu trú mới “người nước ngoài có kỹ năng đặc biệt”. Điều tra doanh nghiệp của Reuters.

Theo điều tra doanh nghiệp do Reuters thực hiện, xoay quanh những sửa đổi luật quản lý nhập cảnh mà trong đó có việc thiết lập tư cách lưu trú mới cho đối tượng là người nước ngoài có kỹ năng đặc biệt, mặc dù có rất nhiều phiếu trả lời chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện trong chế độ tiếp nhận của chính phủ, nhưng có tới khoảng 80% doanh nghiệp đã thể hiện ý kiến ủng hộ với lý do là thiếu nguồn lực lao động.

Cũng trong cùng điều tra, trong thời gian từ ngày 20/11 đến ngày 3/12, khi thực hiện trong số 480 doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn với vốn cơ bản trên 1 tỷ yên, có khoảng 230 doanh nghiệp đã trả lời. Đánh giá về việc nhiều lao động người nước ngoài có thể được vĩnh trú nhờ sự sửa đổi luật nhập cảnh, có 11% số doanh nghiệp trả lời là “ủng hộ”, 66% trả lời là “nếu lựa chọn giữa ủng hộ và phản đối thì sẽ chọn ủng hộ”. Như vậy tổng cộng có tới 77% số doanh nghiệp đã bày tỏ sự ủng hộ.

Trong khi đó, những doanh nghiệp trả lời là “phản đối” hay “nêú phải lựa chọn giữa ủng hộ và phản đối thì sẽ chọn phản đối” đã đưa ra lý do là phải cân nhắc những ảnh hưởng tới trị an cũng như tình hình duy trì chế độ bao gồm cả quyền lợi của người nhập cư.

Hơn thế nữa, hiện nay chính quyền thủ tướng Abe cùng với việc sửa đổi luật nhập cảnh và thiết lập tư cách lưu trú mới là “Kỹ năng đặc biệt”, đang đưa ra mục tiêu sẽ tiếp nhận tối đa 340000 lao động người nước ngoài trong vòng 5 năm. Đánh giá về số lượng tiếp nhận người nước ngoài, 25% doanh nghiệp trả lời là “Cần tăng nhiều hơn nữa số lượng tiếp nhận” và 55% đồng ý với mức mục tiêu.

Qua cuộc điều tra lần này, chúng ta đã thấy rõ mong muốn mạnh mẽ của giới kinh tế về việc tiếp nhận người nước ngoài trong bối cảnh nguồn nhân lực đang thiếu trầm trọng do già hoá dân số. Việc làm sao vừa đáp ứng được nguyện vọng của doanh nghiệp vừa có thể nhanh chóng thiết lập môi trường và chế độ giúp người nước ngoài có thể an tâm đến Nhật chính là chìa khoá của bài toán.

[Bài viết tham khảo] Điều tra doanh nghiệp của Reuters: mặc dù có nhiều lo lắng về sự chuẩn bị chưa đầy đủ nhưng có tới 80% ủng hộ tư cách lưu trú “người nước ngoài có kỹ năng đặc biệt”

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.