Tin tức

Pasona và Viện nghiên cứu thông tin Mizuho tiến hành thực nghiệm kiểm chứng nền tảng hỗ trợ tiếp nhận nhân lực nước ngoài

Hướng tới việc cung cấp nền tảng giúp các doanh nghiệp có thể quản lý hợp đồng và tình hình làm việc của nhân lực người nước ngoài, Công ty cổ phần Pasona thuộc tập đoàn lớn trong lĩnh vực nhân sự Pasona (dưới đây gọi là Pasona) cùng Viện nghiên cứu thông tin Mizuho đã bắt đầu tiến hành kiểm thử tính thích hợp của hệ thống với nghiệp vụ thực tế. Trước mắt nền tảng này có tên tạm thời là: “Nền tảng hỗ trợ tiếp nhận nhân lực nước ngoài”

Thực nghiệm lần này kiểm chứng độ thích hợp của nền tảng (platform) quản lý hợp đồng, tình hình làm việc với đối tượng là các nhân viên có quốc tịch nước ngoài tại “Kurashinity” – dịch vụ giúp việc do Pasona cung cấp từ năm 2017. Bên cạnh đó, thực nghiệm cũng kiểm chứng giá trị và kỹ thuật của hệ thống sử dụng blockchain để quản lý và chia sẻ thông tin về danh tính và kỹ năng của nhân lực người nước ngoài.

Do ảnh hưởng của tư cách lưu trú mới được bổ sung theo Luật xuất nhập cảnh sửa đổi vào tháng 12/2018, dự kiến tính lưu động của nhân sự người nước ngoài sẽ gia tăng. Mặt khác, các doanh nghiệp tiếp nhận có thể sẽ đối mặt với các vấn đề trong việc chuẩn bị xây dựng cơ chế và thủ tục để tiếp nhận lao động nước ngoài.

Bằng việc sử dụng công nghệ blockchain, quyền hạn và rủi ro sẽ không tập trung vào một số người quản lý nhất định, do đó hệ thống có thể thực hiện được việc quản lý phạm vi hiển thị thông tin cũng như tăng cao khả năng chống đánh tráo thông tin, hướng tới một nền tảng có tính công cộng và bền vững cao.

Nếu kết quả kiểm chứng được đánh giá là có thể đáp ứng nhu cầu thực tiễn, Nền tảng hỗ trợ tiếp nhận nhân lực nước ngoài được kỳ vọng sẽ làm giảm bớt gánh nặng cho phía các doanh nghiệp tiếp nhận và thúc đẩy hoạt động của nhân lực người nước ngoài.

[Trang web tham khảo] Viện nghiên cứu thông tin Mizuho, phối hợp với Pasona, bắt đầu thực nghiệm kiểm chứng “nền tảng hỗ trợ tiếp nhận nhân lực người nước ngoài”

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.