Tin tức

Khoảng 10% doanh nghiệp tuyển dụng lưu học sinh nước ngoài tốt nghiệp năm 2019. Theo điều tra của Mynavi

Công ty cổ phần Mynavi, một công ty hỗ trợ việc làm lớn, đã công bố kết quả “Điều tra tình hình Quyết định tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp năm 2019 của các doanh nghiệp trong Mynavi”. Đây là cuộc điều tra về tình hình quyết định tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp năm 2019 và dự đoán tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp năm 2020 với đối tượng là trên 3,000 doanh nghiệp Nhật Bản.

Điều tra này cho biết, trong tổng số doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp năm 2019, 11.7% trả lời “Đã gửi Quyết định tuyển dụng tới lưu học sinh nước ngoài”, chiếm khoảng 10% tổng số doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp “Đã tổ chức hoạt động tuyển dụng, nhưng không tuyển dụng được” chiếm 7.0%.

Mặt khác, về dự định tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp năm 2020, doanh nghiệp trả lời “Dự định tuyển dụng” lưu học sinh nước ngoài là 10.7%, 28.8% doanh nghiệp “Đang xem xét”. Có thể thấy, xu hướng mong muốn tuyển dụng lưu học sinh nước ngoài ở phía doanh nghiệp đang tăng lên.
Ngoài ra, với doanh nghiệp “Chưa tuyển dụng (hoặc chưa có dự định tuyển dụng)” lưu học sinh nước ngoài, chúng tôi cũng đã hỏi lý do vì sao. So với vấn đề “Năng lực tiếng Nhật (24.7%)” và “Khó khăn về các thủ tục visa (14.6%)”, câu trả lời như “Chưa trang bị sẵn môi trường để người nước ngoài có thể hoạt động tích cực (43.2%)”, “Chưa xây dựng sẵn thể chế tiếp nhận người nước ngoài (43.8%)” đang chiếm đa số. Điều này cho biết, yếu tố chính trong việc tuyển dụng lưu học sinh nước ngoài chưa được tiến hành là do phía doanh nghiệp.

Bắt đầu từ tháng 4 sang năm, chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi Luật quản lý nhập cảnh, thiết lập tư cách lưu trú mới để mời gọi người lao động nước ngoài đến Nhật Bản làm việc. Tại thời điểm phù hợp như vậy, việc có thể xây dựng sẵn thể chế tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài được hay không, sẽ là bước ngoặt quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp Nhật Bản.

【Bài viết tham khảo】Công bố “Điều tra tình hình Quyết định tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp năm 2019 của các doanh nghiệp trong Mynavi”

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.