Tin tức

Khảo sát của Mynavi – Gần 70% doanh nghiệp không tiến hành “Hoạt động tuyển dụng trong đợt nghỉ 10 ngày”

Ngày 20 tháng 3, công ty cổ phần Mynavi công khai kết quả khảo sát liên quan đến “Hoạt động tuyển dụng trong đợt nghỉ 10 ngày”

Về câu hỏi rằng trong kỳ nghỉ 10 ngày từ ngày 27 tháng 4 (thứ 7) đến ngày 6 tháng 5 (thứ 2) các doanh nghiệp có tổ chức những buổi giới thiệu tuyển dụng hay tuyển chọn dành cho các bạn tốt nghiệp năm 2020 hay không, có 68.4% doanh nghiệp trả lời “không có kế hoạch tổ chức”, 12.5% doanh nghiệp trả lời “có kế hoạch tổ chức” và 19.1% trả lời “có kế hoạch cân nhắc trong tương lai”.

Nhìn vào những công ty trả lời “không có kế hoạch tổ chức” theo ngành nghề, thì ngành truyền thông thông tin ở mức cao là 85.7%, ngành thông tin phần mềm là 82.5%, cơ quan chính phủ, công ty nhà nước và tổ chức công là 79.3%. Những ngành có tỷ lệ nhỏ nhất là ngành bán lẻ – 45.5%, tiếp đó là ngành dịch vụ, cơ sở hạ tầng là 63.2%.

Khảo sát của Mynavi liên quan đến hoạt động tuyển dụng trong đợt nghỉ 10 ngày

Có thể thấy gần 70% doanh nghiệp không có dự định tuyển dụng trong đợt nghỉ 10 ngày, nhưng trái lại, do có trường hợp ở những ngành bán lẻ hay dịch vụ – không nghỉ theo lịch nên cũng có những doanh nghiệp tổ chức hoạt động tuyển dụng.

Lần khảo sát này được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3 năm 2019 với đối tượng là 1192 doanh nghiệp.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.