Tin tức

Khảo sát của Mynavi: thời điểm cuối tháng 4, 40% sinh viên đại học, cao học đã nhận được các lời mời làm việc (phi chính thức).

Một số lượng không nhỏ sinh viên đại học, cao học dự kiến tốt nghiệp vào năm 2020 đã có những lời mời làm việc (phi chính thức). Vậy con số này là bao nhiêu?. Ngày 10 tháng 5, công ty cổ phần Mynavi đã công bố kết quả cuộc khảo sát “Khảo sát trên Mynavi tỷ lệ sinh viên đại học nhận được lời mời làm việc” mà công ty đã tiến hành với hội viên vào thời điểm cuối tháng 4.

Kết quả được công bố cho biết, trong số những sinh viên dự kiến tốt nghiệp đại học và cao học năm 2020, tại thời điểm cuối tháng 4 khoảng 40% đã nhận được lời mời làm việc (phi chính thức). Tỷ lệ này so với cùng kỳ năm trước đã tăng 6.1 điểm và đạt mức 39.1%.

Tỷ lệ nhận lời mời làm việc  (so sánh qua các năm)

Trong đó, về tỷ lệ nam nữ ngành nhân văn và tự nhiên, thì số nam giới ngành nhân văn chiếm 35.5%, và nữ giới là 32.5%, nhưng ngành tự nhiên đã vượt lên với số nam giới là 50.9%, còn nữ giới là 42.8 %.
Ngoài ra, trong số các sinh viên ngành tự nhiên, khi so sánh các sinh viên đại học và học viên cao học thì, trái lại với số sinh viên chiếm 44.3%, số học viên cao học đang vượt lên quá bán với tỷ lệ 51.8%.

Tổng số trung bình các công ty có chế độ mời làm việc đã tăng 0.1% tương đương 1.6 công ty so với cùng kỳ năm trước, số lượng sinh viên tiếp tục tìm kiếm việc làm là 87.6% bao gồm cả những sinh viên chưa nhận được lời mời làm việc.

Khảo sát lần này tiến hành từ ngày 24/4 đến ngày 30/4 năm 2019 bằng hình thức khảo sát trên website, với đối tượng là sinh viên năm 4 và học viên cao học năm thứ hai – đang là hội viên của “Mynavi 2020” dự kiến tốt nghiệp vào tháng 3 năm 2020. Số câu trả lời hợp lệ là 7342 người (bao gồm: 1439 nam, 3701 nữ ngành nhân văn; và 1098 nam, 1104 nữ ngành tự nhiên).

【Trang web tham khảo】Khảo sát trên Mynavi tỷ lệ sinh viên đại học dự kiến tốt nghiệp năm 2020 nhận lời mời làm việc

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.