Chính phủ / Quy định

Các tổ chức, đoàn thể vi phạm luật lao động cơ bản không thể đăng ký tư cách “cơ quan hỗ trợ tiếp nhận nhân lực người nước ngoài”. Quyết định của chính phủ trong cuộc họp nội các.

Vào ngày 12/3 vừa qua, chính phủ Nhật Bản đã tiến hành nghị quyết nội các về việc thực thi luật nhập cảnh sửa đổi vào tháng 4 sắp tới cũng như pháp lệnh liên quan đến tư cách lưu trú mới của của người nước ngoài có tên gọi là “kỹ năng đặc biệt”.

Pháp lệnh quy định điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ việc làm cho người nước ngoài đang ở Nhật Bản được chứng nhận tư cách “cơ quan hỗ trợ đăng ký “ là không được vi phạm pháp luật như luật lao động cơ bản,… Cụ thể, trường hợp vi phạm pháp luật trong vòng 5 năm trở lại sẽ không được công nhận đăng ký, trường hợp vi phạm sau khi được công nhận thì sẽ bị huỷ bỏ đăng ký.

Cơ quan hỗ trợ đăng ký là tổ chức nghiệp đoàn trợ giúp doanh nghiệp tiếp nhận nhân lực người nước ngoài trong việc lên kế hoạch về tuyển dụng cũng như hỗ trợ sinh hoạt cho người nước ngoài. Khi tiến hành đăng ký, cần thiết phải có sự cho phép của cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh. Cục này sẽ được thành lập vào tháng 4 sắp tới.

Pháp lệnh này dự kiến sẽ được thực thi bắt đầu từ 1/4 cùng với luật nhập cảnh sửa đổi.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.