Tin tức

Trong tháng 4, mức lương làm thêm trung bình tại miền Đông Nhật Bản đạt 1052¥/giờ, tại miền Tây Nhật Bản đạt 1010¥/giờ. Thông tin theo khảo sát của Aidem.

Ngày 14/5 vừa qua, Công ty cổ phần Aidem đã công bố kết quả khảo sát “Mức lương trung bình theo giờ cho lao động làm việc bán thời gian trong tháng 4/2019”. Kết quả này được tính toán dựa trên các thông tin đăng tải trên trang web tuyển dụng E-Aidem và dịch vụ thiết kế trang web tuyển dụng Job Gear quản lý bởi Aidem.

Theo kết quả tổng hợp được, mức lương theo giờ trung bình tại miền Đông Nhật Bản (Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Ibaraki, Gunma, Tochigi, Shizuoka) giảm 8¥ so với tháng 4 năm ngoái còn 1052¥, tại miền Tây Nhật Bản (Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Wakayama, Shiga, Fukui) giảm 3¥ còn 1010¥. Trong đó, mức lương trung bình trong ngành dịch vụ ăn uống tại miền Đông Nhật Bản đạt mức cao nhất là 1007¥ kể từ khi khảo sát này bắt đầu được triển khai.

種類分類・地域別募集時平均時給種類分類・地域別募集時平均時給

Xét theo ngành nghề, mức lương trung bình tại miền Đông Nhật Bản có thứ tự từ cao đến thấp như sau: ngành nghề mang tính chuyên môn, kỹ thuật giảm 11¥ so với tháng 4 năm ngoái còn 1336¥; nghề dọn vệ sinh, sửa chữa tăng 30¥ lên đến 1057¥; ngành dịch vụ ăn uống tăng 41¥ lên đến 1007¥; công việc văn phòng tăng 43¥ lên đến 1006¥; ngành nghề chế tạo, lái xe tăng 34¥ lên đến 1006¥; ngành kinh doanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng giảm 11¥ còn 981¥.

Trong đó, tại 4 tỉnh thành vùng Kanto (Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba), trên tổng thể, lương trung bình theo giờ đã giảm 18¥ so với tháng 4 năm ngoái còn 1064¥. Xét theo từng ngành nghề, thứ tự từ cao đến thấp như sau: ngành nghề mang tính chuyên môn, kỹ thuật giảm 33¥ còn 1298¥; nghề dọn vệ sinh, sửa chữa tăng 31¥ lên đến 1072¥; ngành nghề chế tạo, lái xe tăng 34¥ lên đến 1027¥; công việc văn phòng tăng 50¥ lên đến 1025¥; ngành dịch vụ ăn uống tăng 42¥ lên đến 1022¥; ngành kinh doanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng giảm 31¥ còn 1004¥.

Xét theo khu vực 4 tỉnh thành vùng Kanto, Tokyo có mức lương theo giờ trung bình cao nhất với 1097¥ (giảm 15¥ so với tháng 4 năm ngoái). Tiếp đó, mức lương này tại tỉnh Kanagawa là 1078¥ (giảm 28¥); tại tỉnh Saitama là 1017¥ (giảm 17¥) và tại tỉnh Chiba là 1013¥ (giảm 24¥).

Bên cạnh đó, tại miền Tây Nhật Bản, mức lương theo giờ trung bình xét theo ngành nghề có thứ tự từ cao đến thấp như sau: ngành nghề mang tính chuyên môn, kỹ thuật giảm 86¥ so với tháng 4 năm ngoái còn 1196¥; công việc văn phòng tăng 38¥ lên đến 980¥; ngành nghề chế tạo, lái xe tăng 38¥ lên đến 970¥; nghề dọn vệ sinh, sửa chữa tăng 29¥ lên đến 955¥; ngành dịch vụ ăn uống tăng 24¥ lên đến 940¥; ngành kinh doanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng tăng 12¥ lên đến 937¥.

Trong đó, tại 3 tỉnh vùng Kansai (Osaka, Hyogo, Kyoto), mức lương trung bình theo giờ xét trên tổng thể đã giảm 1¥ so với thời điểm tháng 4 năm ngoái. Xét theo ngành nghề, thứ tự mức lương từ cao đến thấp như sau: ngành nghề mang tính chuyên môn, kỹ thuật giảm 82¥ còn 1199¥; ngành nghề chế tạo, lái xe tăng 40¥ lên đến 991¥; công việc văn phòng tăng 36¥ lên đến 989¥; nghề dọn vệ sinh, sửa chữa tăng 29¥ lên đến 966¥; ngành dịch vụ ăn uống tăng 29¥ lên đến 955¥; ngành kinh doanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng tăng 11¥ lên đến 951¥.

Xét theo khu vực 3 tỉnh Kansai, Osaka có mức lương trung bình theo giờ cao nhất với 1051¥ (tăng 2¥ so với tháng 4 năm ngoái); tiếp theo là tỉnh Kyoto với 1005¥ (giảm 17¥) và tỉnh Hyogo với 987¥ (tăng 12¥)

Kết quả khảo sát lần này được tổng hợp dựa trên dữ liễu hàng tuần về mức lương theo giờ trung bình của từng ngành nghề và khung giờ làm việc (không tính ca làm đêm) được đăng tải trong 104.788 thông tin tuyển dụng tại miền Đông Nhật Bản và 86.203 thông tin tuyển dụng tại miền Tây Nhật Bản của trang E-Aidem và Job Gear.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.