Tin tức

MEXT và Sở quản lý lưu trú nhập cảnh siết chặt công tác quản lý lưu học sinh

Sau khi điều tra thực tế về thông tin nhiều lưu học sinh Đại học Phúc lợi Tokyo mất tích, để tránh các vấn đề ngày càng trở nên xấu đi, ngày 11 tháng 6, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) và Sở quản lý lưu trú nhập cảnh thông báo trước mắt ngừng tiếp nhận nghiên cứu sinh nước ngoài nhập học mới vào trường đại học này, và sẽ kiểm tra nghiêm ngặt những lưu học sinh khác. Đồng thời, Bộ và Sở yêu cầu Đại học Phúc lợi Tokyo thực hiện theo hướng dẫn cải thiện hợp lý hóa, đưa ra kế hoạch cải thiện và theo dõi tình hình thực hiện trong tương lai.

Cũng trong ngày 11 tháng 6, cả Bộ và Sở đã phát biểu về biện pháp ứng phó mới liên quan đến việc thực hiện triệt để công tác quản lý lưu học sinh. Hiện tại, trong số lưu học sinh đến theo học tại các trường Đại học và trường dạy nghề, có nhiều người mất tích và nhiều trường hợp bị tước tư cách do mất tích. Đây là mối lo ngại về thực trạng sẽ dẫn đến việc cư trú bất hợp pháp và làm việc bất hợp pháp tại Nhật Bản. Do đó, Bộ và Sở sẽ làm việc cùng nhau về vấn đề này.

Trước hết, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản sẽ thông báo tới các trường Đại học, yêu cầu thực hiện triệt để công tác quản lý lưu học sinh; xem xét lại phương pháp thực hiện báo cáo định kỳ liên quan đến những người thôi học/ người bị tước tư cách/ người mất tích; điều tra tình trạng quản lý theo học đối với các trường hợp mất tích. Với sự hướng dẫn cải thiện như trên, nếu có trường nào vi phạm, sẽ thông báo tới Bộ Tư pháp là “Đại học không đủ điều kiện quản lý lưu học sinh”.

Tiếp đó, tại Sở quản lý lưu trú nhập cảnh, với những trường bị nhận định là “Đại học không đủ điều kiện quản lý lưu học sinh” hoặc 3 năm liên tiếp thuộc “Trường cần thẩm định thận trọng” thì cho đến lúc được công nhận đã cải thiện, không được phép cung cấp tư cách lưu trú “Du học” cho các đối tượng lưu học sinh, đồng thời tên trường sẽ bị liệt kê trong danh sách cần lưu ý, và sẽ công bố cùng lúc với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản.

Theo kết quả điều tra của cả Bộ và Sở, tỷ lệ người mất tích tại trường Đại học Phúc lợi Tokyo năm 2016 là 305 người, chiếm 10.1% tổng số lưu học sinh; năm 2018 tăng lên tới 823 người, chiếm 16.0%. Ngoài ra, tính từ thời điểm khai giảng, có tới 94 nghiên cứu sinh vắng mặt, trong đó 66 người mất tích.

Mặc dù các lưu học sinh được kỳ vọng sẽ hoạt động tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhưng để không làm mất lòng tin đến tổng thể chế độ lưu học sinh tại Nhật Bản, các biện pháp tốt được mong đợi sẽ được thực hiện.

[Bài viết tham khảo] Về biện pháp ứng phó mới liên quan đến việc thực hiện triệt để công tác quản lý lưu học sinh nước ngoài: Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.