Tin tức

Career Ticket của Leverages – bắt đầu dịch vụ hỗ trợ việc làm dành cho đối tượng lưu học sinh nước ngoài trên toàn quốc

Career Ticket for International Students

Ngày 11 tháng 3, “Career Ticket (Tấm vé sự nghiệp)” – Trung tâm nghề nghiệp dành cho các bạn mới tốt nghiệp – được điều hành bởi công ty cổ phẩn Leverages đã bắt đầu “Career Ticket for International Students (CIS)” – dịch vụ hỗ trợ việc làm đối tượng là lưu học sinh nước ngoài ở Nhật Bản trên toàn quốc.

Ở dịch vụ này xử lý những điều kiện tuyển dụng tập trung vào những ngành mà khả năng lưu học sinh có thể làm việc thực tế cao. Hơn thế nữa, do nắm bắt được tình trạng đối sách ngôn ngữ ở tất cả những doanh nghiệp, lưu học sinh nước ngoài có năng lực tiếng Nhật N2, N3 cũng được nhận vào làm một cách rộng rãi. Do có thể giới thiệu việc làm mà không đòi hỏi học vị, nên không chỉ những người tốt nghiệp đại học hay cao học mà những người biết kỹ thuật học ở những trường senmon hay cao đẳng, hoặc học ở đất nước của mình cũng trở thành đối tượng tuyển dụng.

Thêm vào đó, việc tư vấn bằng cách đưa lời khuyên chuyên biệt dành cho đối tượng lưu học sinh ở Nhật trên toàn quốc cũng đang được tiến hành. Lưu học sinh có thể nhận được sự hỗ trợ lớn về việc làm như là những nội dung về hoạt động việc làm đặc trưng có ở Nhật, hay những điều có thể học hỏi được, bên cạnh đó có những hoạt động như giới thiệu việc làm, các viết CV tiếng Nhật, đối ứng trong vòng phỏng vấn..v..v..

Nói về lý do bắt đầu dịch vụ này, CIS cho biết đó là do hoạt động tìm việc của lưu học sinh nước ngoài đang gặp nhiều khó khăn. Theo cuộc khảo sát phỏng vấn riêng của công ty này thì có thể biết được nguyên nhân khó tìm việc không chỉ nằm ở vấn đề ngôn ngữ mà còn ở những vấn đề nằm trong hệ thống đặc thù của Nhật như là hệ thống hoạt động tuyển dụng hay bài đánh giá độ thích hợp với công việc của Nhật, nguyên tắc phỏng vấn, và cả cách giải quyết đối với vấn đề tuyển dụng đặc trưng của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có thể thấy được những lưu học sinh tốt nghiệp senmon hay cao đẳng thường có xu hướng khó tìm việc dù có kiến thức chuyên môn.

Trong tương lai, công ty sẽ điều chỉnh lại hoạt động tìm việc của lưu học sinh nước ngoài, tập trung làm dịch vụ hỗ trợ việc làm đặc hóa dành cho lưu học sinh nước ngoài, và tư vấn dành cho doanh nghiệp. Tháng 9 năm nay, công ty dự định sẽ mở buổi giới thiệu doanh nghiệp hay những hội thảo việc làm dành cho lưu học sinh nước ngoài.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.