Tin tức

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản – đưa ra kế hoạch hành động hướng đến xã hội người Nhật và người nước ngoài cùng chung sống.

Ngày 17 tháng 6, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đưa ra chính sách mới về điều chỉnh môi trường giáo dục liên quan đến việc tiếp nhận người nước ngoài.
Số lượng học sinh cần hướng dẫn về tiếng Nhật, số lượng người học tiếng Nhật trong những năm gần đây đang tăng mạnh. Theo Luật xuất nhập cảnh sửa đổi tháng 4/2019, thì có thể lường trước được tình hình học sinh, trẻ nhỏ người nước ngoài sẽ tăng lớn.

Để hiện thực hóa một xã hội hòa hợp với người nước ngoài trong bối cảnh xã hội như vậy, chính phủ hướng đến việc bảo đảm cơ hội giáo dục cho trẻ em nước ngoài và cải thiện giáo dục tiếng Nhật cho người nước ngoài.

Trong báo cáo, những mục được đưa ra dưới đây với hướng tiếp cận của biện pháp nên làm mới, và đối chiếu với từng mục tiêu.

■ Tăng cường giáo dục cho trẻ em nước ngoài
(1) Cải thiện hơn nữa hệ thống giảng dạy chi tiết trong trường
・Cải thiện giáo viên và nhân viên hỗ trợ tại các trường học
・Nâng cao năng lực trình độ của giáo viên bằng cách đảm bảo cơ hội đào tạo trên toàn quốc
・Hỗ trợ học sinh cấp trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông tiếp tục học lên cao, hỗ trợ nghề nghiệp
・Cải thiện hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật nước ngoài
(2) Đảm bảo sự tồn tại của các cơ hội giáo dục thông qua sự phối hợp và hợp tác với cộng đồng địa phương
・Nắm bắt tình hình học và khuyến khích học
・Xúc tiến thành lập các trường THCS buổi tối và cải thiện các hoạt động giáo dục
・Cải thiện giáo dục dựa trên khái niệm hiểu biết đa văn hóa và sinh sống trong đa văn hóa, Thúc đẩy hòa nhập với khu vực

■ Tăng cường giáo dục tiếng Nhật cho người nước ngoài
・Đảm bảo cơ hội giáo dục tiếng Nhật và nâng cao chất lượng
・Triển khai toàn quốc về giáo dục tiếng Nhật cho người nước ngoài như công dân, đảm bảo cơ hội học tập
・Cải thiện chất lượng giáo dục tiếng Nhật nói chung
・Cải thiện chất lượng của các tổ chức giáo dục tiếng Nhật
・Cải thiện hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật nước ngoài

■ Thúc đẩy việc làm trong nước của du học sinh và thắt chặt trong quản lý hộ tịch
(1) Thúc đẩy việc làm trong nước của du học sinh
(2) Thắt chặt trong quản lý hộ tịch của du học sinh
Các biện pháp cụ thể được đưa ra bao gồm sử dụng công nghệ thông tin trong giáo dục như hệ thống dịch thuật đa ngôn ngữ, thúc đẩy thành lập các trườngTHCS buổi tối, và cụ thể hóa và phát triển chương trình chứng nhận xúc tiến việc làm cho sinh viên nước ngoài (tạm thời).
Với tiến bộ bảo đảm cơ hội giáo dục cho trẻ em nước ngoài và tăng cường giáo dục tiếng Nhật, hy vọng rằng những rào cản cho nhân viên nước ngoài làm việc tại Nhật Bản sẽ giảm và dẫn đến việc thúc đẩy sự chấp nhận nhân sự nước ngoài.

[Trang web tham khảo] Báo cáo nhóm thảo luận thúc đẩy giáo dục vì sự tiếp nhận và chung sống với người nước ngoài: Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản

[Trang web tham khảo] Báo cáo nhóm thảo luận thúc đẩy giáo dục vì sự tiếp nhận và chung sống với người nước ngoài(File PDF)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.