Tin tức

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố lịch thi kỹ năng đặc định của lĩnh vực hộ lý trong tháng 10 và 11. Địa điểm tổ chức ở 5 quốc gia gồm Philippines, Campuchia.

Vào ngày 19/7 vừa qua, liên quan đến tư cách lưu trú mới mang tên Kỹ năng đặc định để tiếp nhận nhân lực người nước ngoài, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố lịch thi kỹ năng đặc định của lĩnh vực hộ lý trong tháng 10 và tháng 11. Kỳ thi dự định được tổ chức ở Philippines, Campuchia, Nepal, Myanmar và Mông Cổ.

Tại Philippines, ngoài Manila, kỳ thi còn được tổ chức ở Cebu, Davao. Lịch trình cụ thể của các kỳ thi như sau:
– Tại Philippines:
Manila: từ 29/10 (thứ 3) đến 14/11 (thứ 5).
Cebu: vào ngày 26/10 (thứ 7) và 27/10 (chủ nhật) và từ 5/11 (thứ 3) đến 7/11 (thứ 5).
Davao: từ 12/11 (thứ 3) đến 15/11 (thứ 6).
– Tại Phnom Penh của Campuchia: từ 27/10 (chủ nhật) đến 30/10 (thứ 4)
– Tại Kathmandu của Nepal: vào ngày 27/10 (chủ nhật) và 28/10 (thứ 2), 5/11 (thứ 3) và 6/11(thứ 4).
– Tại Yangon của Myanmar: từ 30/10 (thứ 4) đến 1/11 (thứ 6) và từ 4/11 (thứ 2) đến 7/11 (thứ 5).
– Tại Ulan Bator của Mông Cổ: từ 14/11 (thứ 5) đến 17/11 (chủ nhật).

Việc đăng ký dự thi sẽ bắt đầu từ cuối tháng 9/2019 và cách thức đăng ký sẽ được thông báo từ đầu tháng 9.

Kỳ thi kỹ năng đặc định trong lĩnh vực hộ lý đã được tổ chức ở Philippines lần 1 vào ngày 13 và 14/4, lần 2 từ ngày 25 đến ngày 27/5. Ở lần 1, trong số 113 người dự thi có 94 người đỗ kì thi kỹ năng và 97 người đỗ kì thi tiếng Nhật. Lần 2 có 336 người dự thi, trong đó 140 người đỗ kì thi kỹ năng và 121 người đỗ kì thi tiếng Nhật.

[Trang web tham khảo] Liên quan đến tư cách mới trong tiếp nhận nhân lực người nước ngoài ở lĩnh vực hộ lý| Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản
[Trang web tham khảo] Chính sách hướng đến thực hiện tư cách mới trong tiếp nhận nhân lực người nước ngoài và xã hội cùng nhau chung sống

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.