Tin tức

Hơn 70% doanh nghiệp tán thành với “việc bắt buộc sử dụng ngày phép có lương”. Khảo sát của en-japan.

Từ ngày 1/4/2019, đối với tất cả người lao động được hưởng 10 ngày nghỉ phép có lương trở lên, các doanh nghiệp có nghĩa vụ phải chỉ định khoảng thời gian và yêu cầu người lao động sử dụng 5 ngày nghỉ trong 1 năm.

Liên quan đến “việc bắt buộc sử dụng ngày nghỉ phép có lương”, vào ngày 8/5 vừa qua, công ty cổ phần en-japan, một công ty có hoạt động kinh doanh liên quan đến giới thiệu nhân lực, đã công bố kết quả cuộc khảo sát đối với 610 doanh nghiệp.

Theo kết quả khảo sát, có trên 90% doanh nghiệp biết về việc bắt buộc sử dụng ngày nghỉ phép có lương và trên 70% doanh nghiệp đồng ý với nội dung đó. Số doanh nghiệp hiện đang khuyến khích việc sử dụng ngày nghỉ phép có lương chiếm 70% gồm các ngành như tài chính, thương mại, IT. Trong khi đó, các ngành như: quảng cáo, logistic, bất động sản đang chưa triển khai.

Xét một cách cụ thể, liên quan đến “việc bắt buộc sử dụng ngày nghỉ phép có lương”, 96% số doanh nghiệp trả lời là “có biết thông tin”, trong đó 63% “nắm kỹ được nội dung” và 33% “nắm được đại khái” .

有給休暇の取得が義務化されることをご存知ですか?Bạn có biết về việc bắt buộc sử dụng ngày nghỉ phép có lương hay không?

Khi được hỏi cảm tưởng về việc bắt buộc sử dụng ngày nghỉ phép có lương, 73% nghĩ là tốt và 26% nghĩ là chưa tốt. Lý do đưa ra của những người tán thành là “vì đây là quyền lợi hiển nhiên của phía người lao động nên nếu xây dựng được môi trường dễ dàng sử dụng được ngày nghỉ thì rất tốt”, “đây là cơ hội tốt để xem xét lại thể chế tổ chức cũng như khối lượng công việc ở những công ty không thể nghỉ phép được nếu không có những biện pháp pháp luật”. Trong khi đó, những lý do của những người không đồng tình như sau: “trong dự định sử dụng ngày nghỉ phép có lương của cá nhân có nhiều chỗ chưa quyết định rõ nên khó xây dựng được kế hoạch trong cả năm”, “trong khi chưa cải thiện được tình trạng làm việc và nội dung công việc mà đã đưa việc nghỉ phép thành bắt buộc thì rất có khả năng dẫn đến việc làm thêm ngoài giờ không lương hoặc mang việc về nhà để làm”.

有給休暇の取得義務化について、どのように思いますか?Bạn nghĩ thế nào về việc bắt buộc sử dụng ngày nghỉ phép có lương?

Tiếp theo, liên quan đến những doanh nghiệp đang khuyến khích sử dụng ngày nghỉ phép có lương, nếu phân theo ngành thì đứng đầu là ngành tài chính và ngành liên quan đến tư vấn với tỷ lệ 100%, tiếp sau đó là ngành thương mại với tỷ lệ 79% , ngành IT, xử lý thông tin, internet với tỷ lệ 77%. Bên cạnh đó, những ngành chưa triển khai được là ngành quảng cáo, xuất bản, truyền thông với tỷ lệ 36%, ngành logistic, bán lẻ là 34%, ngành bất động sản, xây dựng là 27%.

現在、「有給休暇の取得」を促進していますか?(業種別)Hiện tại, phía doanh nghiệp có đang khuyến khích sử dụng ngày nghỉ phép có lương không? (phân theo ngành)
現在、「有給休暇の取得」を促進していますか?(企業規模別)Hiện tại, phía doanh nghiệp có đang khuyến khích sử dụng ngày nghỉ phép có lương không? (phân theo quy mô doanh nghiệp)

Khi hỏi về lý do các doanh nghiệp khuyến khích việc sử dụng ngày phép, chiếm tỷ lệ nhiều nhất 67% là lý do “để nâng cao độ hài lòng của nhân viên”, tiếp đến là lý do “vì sức khoẻ của nhân viên” với 58% và “để tuân thủ đúng luật liên quan đến việc bắt buộc sử dụng ngày nghỉ” với 42%.

現在、「有給取得を促進している」と回答した方に伺います。理由は何ですか?(複数回答可)Lý do của những doanh nghiệp trả lời là hiện tại đang khuyến khích sử dụng ngày phép có lương (có thể trả lời nhiều lựa chọn)

Cùng với đó, khi hỏi về các vấn đề và khó khăn khi triển khai thực hiện việc bắt buộc sử dụng ngày phép, các vấn đề được nêu ra nhiều là: “thiếu nhân lực” với 65% và “khối lượng công việc bị dồn nhiều vào nhân viên” với 60%. Vì thế, những doanh nghiệp đang ở trong tình trạng thiếu nhân lực hoặc lượng việc quá nhiều có vẻ sẽ có những bất an khi thực hiện việc bắt buộc sử dụng ngày nghỉ.

有給休暇の取得義務化を実施するにあたり、難しい点や課題は何ですか?(複数回答可)Vấn đề và khó khăn khi thực hiện việc bắt buộc sử dụng ngày nghỉ phép có lương (có thể trả lời nhiều lựa chọn)

Đối với câu hỏi về những đối sách để thực hiện việc bắt buộc sử dụng ngày nghỉ phép có lương, có 83% trả lời “sẽ xây dựng kế hoạch sử dụng ngày nghỉ” và 81% trả lời “sẽ thông báo và nâng cao hiểu biết để nhân viên sử dụng ngày nghỉ”.

有給休暇の取得義務化に、どう対応しますか?(複数回答可)Những đối sách để thực hiện việc bắt buộc sử dụng ngày nghỉ phép có lương (có thể trả lời nhiều lựa chọn)

Cuộc khảo sát này đã được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2019 trên internet với đối tượng là 610 doanh nghiệp đang sử dụng trang thông tin tổng hợp về nhân sự “人事のミカタ-Jinji no Mitaka” do công ty en-japan vận hành.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.