Tin tức

Hơn 90% người lao động nước ngoài tai Nhật Bản quan tâm đến tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định”. Điều tra của Dip

Phòng nghiên cứu tổng hợp Dip thuộc công ty cổ phần Dip đã tiến hành điều tra tình hình việc làm của đối tượng người lao động nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, Việt Nam, Philipin có tư cách lưu trú là “Thực tập sinh kỹ năng”, “Lưu học sinh” đang làm việc tại Nhật Bản. Kết quả điều tra này đã được công bố vào ngày 16/7 vừa qua.

Kết quả điều tra cho thấy 76.0% người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản hiện đang làm việc trong 14 ngành nghề là đối tượng của chế độ “Kỹ năng đặc định”.

Q.現在の職業または業種としてあてはまるものをお選びください。 n=150Q.Hãy chọn ngành nghệ hoặc lĩnh vực tương ứng với công việc hiện tại của bạn.n=150

Bên cạnh đó, có 94% người nước ngoài tại Nhật Bản quan tâm đến chế độ về tư cách lưu trú “Kỹ năng đặc định”, 80% lưu học sinh mong muốn làm việc hay tiếp tục học lên tại Nhật.

Q.あなたの現在の教育課程が修了した後の進路希望をお教えください。 n=105(在留資格「留学」のみ)Q.Hãy cho biết mong muốn về lộ trình tiếp theo sau khi bạn hoàn thành chương trình giáo dục hiện tại. n=105(Chỉ với người có tư cách lưu trú “Lưu học sinh”)

Và khó khăn được nhiều người lựa chọn nhất khi thử làm việc tại Nhật Bản là “Thời gian làm việc dài”, chiếm khoảng 30%.

Q.あなたが日本で働いて困ったこと・思っていたより不満だったこととしてあてはまるものをすべてお選びください。 また、そのなかで最もあてはまるものを1つお選びください。n=150Q.Hãy chọn tất cả những nội dung tương ứng với những khó khăn hay những điều bạn thấy không được như mình mong muốn khi làm việc tại Nhật Bản. Và hãy chọn ra 1 nội dung bạn thấy phù hợp nhất.n=150

Ngoài ra, cũng theo báo cáo này, “Mục đích, lý do làm việc tại Nhật Bản” và “Điểm tốt khi làm việc thực tế tại Nhật Bản” là “Thu nhập năm cao hơn quê nhà” được nhiều người lựa chọn nhất. Hơn thế nữa, cũng có dữ liệu về nhiều trường hợp thông qua làm việc thực tế mà nhìn nhận được những điểm tốt khi làm việc tại đây dù đó vốn không phải là mục tiêu, lý do ban đầu khiến họ muốn làm việc tại Nhật Bản.

Mặt khác, có thể thấy dữ liệu về câu trả lời “Mục đích, lý do làm việc tại Nhật Bản” là “Học tập kỹ thuật tiên tiến” thì tỷ lệ trả lời “Thấy rất tốt khi làm việc thực tế” giảm, điều này cho thấy đã không đạt được kết quả như kỳ vọng ban đầu.

Khi tìm việc hay chuyển việc, để bạn có thể cảm thấy tốt khi làm việc, hãy đưa ra nguyện vọng trên cở sở chắc chắn rằng bạn có mục đích và lý do rõ ràng để làm việc tại Nhật Bản.

Điều tra này được thực hiện dưới hình thức điều tra qua mạng internet (Điều tra với những người đăng ký Rakuten) từ ngày 13/5/2019 (Thứ hai) đến ngày 3/6/2019 (Thứ hai), với đối tượng là những người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, Việt Nam, Philipin đang làm việc tại Nhật Bản. Số lượng câu trả lời hợp lệ của mỗi quốc gia là 50, tổng số là 150 câu trả lời.

[Trang tham khảo] 75.3% người nước ngoài tại Nhật rất quan tâm đến chế độ về tư cách lưu trú mới “Kỹ năng đặc định”, 62.9% lưu học sinh “mong muốn làm việc tại Nhật”
[Trang tham khảo] Top page phòng nghiên cứu tổng hợp Dip

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.