Tin tức

77.1% sinh viên tốt nghiệp năm 2020 bắt đầu chuẩn bị hoạt động tìm kiếm việc làm

Theo kết quả điều tra do Công ty cổ phần Gakujo – công ty đang điều hành website thông tin tìm kiếm việc làm dành cho sinh viên mới tốt nghiệp “Asagaku Navi 2020” – tiến hành, khoảng 77% sinh viên dự kiến tốt nghiệp vào năm 2020 đang tiến hành chuẩn bị cho hoạt động tìm kiếm việc làm.

Điều tra thấy quá nửa số sinh viên dự kiến tốt nghiệp vào năm 2020 đang chuẩn bị cho hoạt động tìm việc cụ thể như tham gia thực tập, thực hiện những bài kiểm tra về độ phù hợp do các website tìm kiếm việc làm đưa ra để tự phân tích bản thân, tham gia hướng dẫn tìm việc…

Tuy nhiên, đối với câu hỏi về mong muốn làm việc, số sinh viên có câu trả trả lời rằng “Muốn được làm việc bằng bất cứ giá nào”, “Cố gắng hết sức để được làm công việc hay ngành nghề mong muốn, không có ý định tìm việc ngành khác”, “Nếu công việc không phù hợp thì sau này chuyển việc là được” mỗi loại đều chiếm khoảng 30%, cho thấy có sự phân hóa về ý muốn làm việc.

Để thành công trong hoạt động tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản thì việc bắt tay hành động từ sớm là rất quan trọng. Có nhiều trường hợp các lưu học sinh nước ngoài do tham gia vào hoạt động tìm việc muộn nên gặp nhiều khó khăn trong việc xin naitei (Quyết định tuyển dụng), vì vậy chúng tôi khuyến khích các bạn lưu học sinh dự kiến sẽ tốt nghiệp vào năm 2020 ngay từ bây giờ hãy thu thập thông tin và tích cực tham gia các hoạt động thực tập hay tham dự các buổi giới thiệu công ty…

【Bài viết tham khảo】77.1% sinh viên dự kiến tốt nghiệp năm 2020 bắt đầu chuẩn bị hoạt động tìm kiếm việc làm
【Website tham khảo】Asagaku Navi 2020

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.