Tin tức

Đại học Chuo bắt đầu thực hiện giáo dục hỗ trợ nghề nghiệp từ sinh viên năm thứ 1, nhằm nâng cao tỷ lệ việc làm của lưu học sinh nước ngoài

Theo dữ liệu của Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản, số lượng lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại các trường Đại học và trường Nhật ngữ Nhật Bản đạt khoảng 300.000 nghìn người tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2018, cho thấy sự gia tăng nhanh chóng của con số này. Mặt khác, tỷ lệ việc làm của lưu học sinh nước ngoài ở Nhật Bản hiện nay là khoảng 30%. Làm thế nào để tăng tỷ lệ việc làm sau khi tốt nghiệp đại học đang trở thành một vấn đề lớn.

Để giải quyết vấn đề trên, Công ty Access Human Next – một công ty hỗ trợ tuyển dụng nhân lực toàn cầu, vừa nhận được sự ủy thác từ Đại học Chuo, bắt đầu chương trình giáo dục hỗ trợ nghề nghiệp sớm cho các lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại đại học Chuo – những người đang là sinh viên từ năm thứ 1 đến năm thứ 3 và có nguyện vọng làm việc tại doanh nghiệp trong nước.

Hình ảnh khóa học

Tại chương trình này, bên cạnh các khóa học như quy tắc ứng xử và biện pháp đối phó trong hoạt động tìm kiếm việc làm độc đáo của Nhật Bản được chuẩn bị sẵn sàng, các khóa học nhằm nâng cao năng lực tiếng Nhật cũng được thực hiện dưới sự hợp tác của Hiệp hội kiểm định năng lực Hán tự Nhật Bản.

Những lý do khiến lưu học sinh nước ngoài gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản là bởi họ không có kiến thức hoặc bí quyết về các hoạt động tìm kiếm việc làm độc đáo ở Nhật Bản, nên bị bỏ lỡ thời cơ săn việc làm hoặc không thể ứng phó tốt trong cuộc tuyển chọn của các doanh nghiệp. Để cải thiện tình trạng này và hướng đến việc nâng cao tỷ lệ việc làm, Human Next thực hiện hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp từ những năm đầu của đại học – giai đoạn trước khi hoạt động tìm kiếm việc làm được bắt đầu.

Trong tương lai, các khóa học và chương trình tương tự sẽ tăng lên ở các trường đại học khác, dự kiến hệ thống hỗ trợ việc làm cho lưu học sinh nước ngoài sẽ được cải thiện trên toàn quốc.

[Bài viết tham khảo] Bắt đầu giáo dục nghề nghiệp sớm cho lưu học sinh nước ngoài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.