Chính phủ / Quy định

Số lượng lưu học sinh nước ngoài tăng 6 năm liên tiếp. Lên tới khoảng 300 nghìn người.

Ngày 18 tháng 1, Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản đã phát biểu rằng tại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 2018, số lượng lưu học sinh nước ngoài theo học tại các trường đại học và trường Nhật ngữ Nhật Bản đạt 298.980 người, tăng 12% so với năm trước. Trong đó, số lượng lưu học sinh theo học tại cơ quan giáo dục đại học tăng 10.9% so với năm trước, lên tới 208.901 người; Số lượng lưu học sinh theo học tại cơ quan giáo dục tiếng Nhật đạt 90.079 người, tăng 14.5% so với năm trước.

Ngoài ra, nếu phân chia theo quốc tịch, lưu học sinh đến từ Trung Quốc chiếm số lượng nhiều nhất với 114.950 người. Tiếp theo là Việt Nam (72.354 người), Nepal (24.331 người), Hàn Quốc (17.012 người), Đài Loan (9.524 người). Trong tổng số lưu học sinh nước ngoài tại Nhật Bản, lưu học sinh đến từ châu Á chiếm 93.4%, đến từ châu Âu là 3.4% và 1.1% cho Bắc Mỹ.

Cuộc điều tra lần này cho thấy, số lượng lưu học sinh nước ngoài đến Nhật Bản đã tăng liên tiếp 6 năm, và việc quốc tế hóa các trường đại học tại Nhật Bản đang được tiến triển tốt.

【Bài viết tham khảo】 Kết quả điều tra tình trạng theo học của lưu học sinh nước ngoài năm Bình Thành 30

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.