Tin tức

Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản ký biên bản ghi nhớ hướng tới việc thực hiện đúng chế độ Kỹ năng đặc định

Vào ngày 1/7 vừa qua, chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về khung pháp lý cơ bản để thực hiện đúng chế độ liên quan đến nguồn nhân lực người nước ngoài có tư cách lưu trú là “Kỹ năng đặc định”

Trong biên bản ghi nhớ này, các khung pháp lý cơ bản về phương hướng đàm phán đã được thiết lập với nội dung liên quan đến việc loại trừ cơ quan trung gian xấu, chia sẻ thông tin nhằm giải quyết các vấn đề xảy ra khi người nước ngoài làm việc tại Nhật, từ đó tạo thuận lợi cho việc phái cử cũng như tiếp nhận lao động người nước ngoài theo diện kỹ năng đặc định một cách hợp lý.

Bộ Ngoại Giao Nhật Bản đưa ra chủ trương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan trong nước và cùng với phía Việt Nam xây dựng cơ chế để thực hiện đúng chế độ, từ đó đẩy mạnh sự hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa hai quốc gia.

[Trang web tham khảo] Trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác MOC với Việt Nam về khung pháp lý cơ bản để thực hiện đúng chương trình liên quan đến tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định dành cho người nước ngoài

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.