Chính phủ / Quy định

JETRO mở trang cổng thông tin “Open for Professionals” hữu ích cho lao động tại Nhật Bản

Ngày 25 tháng 12, JETRO (Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản) đã mở cổng thông tin “Open for Professionals” thúc đẩy hoạt động của nhân lực tri thức cao người nước ngoài, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy lao động nước ngoài có kỹ năng và tri thức đến với Nhật Bản.

Nhằm hướng tới những người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản, trên trang cổng thông tin mới mở, từ những thông tin liên quan đến việc du học hay trường đại học của Nhật Bản, giới thiệu những sự kiện để tìm việc, thủ tục cần thiết khi nhận việc làm, chế độ bảo hiểm xã hội khi làm việc hay cổng thông tin hỗ trợ để học tiếng Nhật, đến những thông tin để đến Nhật Bản sinh sống hay mới bắt đầu làm việc tại Nhật Bản cũng đều được cung cấp.

Các chương trình hỗ trợ lao động được chính phủ Nhật Bản cung cấp, hay những thông tin về cách tìm việc tại Nhật Bản hay thông tin doanh nghiệp tích cực trong tuyển dụng người nước ngoài được tổng hợp một cách chi tiết nên có thể dễ dàng hiểu được quá trình để có thể bắt đầu làm việc tại Nhật Bản và đây thực sự những nội dung rất hữu ích.

Thêm vào đó, trong tương lai chúng tôi có kế hoạch bổ sung thêm những thông tin về những doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm đến tuyển dụng người nước ngoài, vì vậy các bạn – những người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản hãy kiểm tra thông tin thường xuyên nhé.

【Trang web tham khảo】 Cổng thông tin xúc tiến nguồn nhân lực cao cấp nước ngoài