Chính phủ / Quy định

Bãi bỏ yêu cầu đủ 18 tuổi trở lên đối với tư cách nhập học đại học dành cho lưu học sinh nước ngoài. Theo thông tin từ MEXT

Ngày 26 tháng 11, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) đã đưa ra chính sách về việc bãi bỏ yêu cầu về độ tuổi nhập học đại học từ trước đến nay – đủ 18 tuổi trở lên, như một phần trong việc thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học. Đối tượng hướng tới là các lưu học sinh và học sinh hồi hương (học sinh trở về nước học tập sau thời gian sinh sống ở nước ngoài) đã hoàn thành chương trình đào tạo tương đương Trung học phổ thông Nhật Bản.

Cho đến nay, để nhập học vào các trường đại học Nhật Bản, về nguyên tắc các lưu học sinh và học sinh hồi hương – những người đã học tập tại nước ngoài, phải hoàn thành chương trình đào tạo chính quy 12 năm học, hơn nữa cần phải đáp ứng điều kiện đủ 18 tuổi trở lên.

Do đó, với quy định cũ, những học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo tại các trường quốc tế trong Nhật Bản, hoặc nước ngoài nhưng chưa đủ 12 năm học dù đã hoàn thành chương trình đào tạo tương đương Trung học phổ thông Nhật Bản, giả sử có đủ tư cách nhập học đại học quốc tế với chứng chỉ tốt nghiệp giáo dục Trung học phổ thông như Baccalaureat hoặc Abitur v.v…, cũng không thể nhập học vào các trường đại học Nhật Bản nếu chưa đủ 18 tuổi.

Song, nếu giới hạn độ tuổi trên được bãi bỏ, những học sinh tốt nghiệp trường quốc tế sớm hơn bởi thành tích học tập ưu tú sẽ có thể nhập học vào các trường đại học Nhật Bản ngay cả khi họ dưới 18 tuổi.

Phương án sửa đổi tư cách nhập học đại học do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đề xuất, nhằm tiếp nhận nhiều hơn nữa học sinh hồi hương và lưu học sinh vào các trường đại học Nhật Bản, thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học. Bộ đang tiếp tục thu thập ý kiến công chúng đến hết ngày 27 tháng 12.

〔Bài viết tham khảo〕 Phương án sửa đổi một phần về thông báo tư cách nhập học đại học (Bản khái quát)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.