Tin tức

Số lượng người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản là 2.667.199 người, tăng 6.79% so với năm ngoái. Điều tra của Bộ Nội vụ.

Theo bản điều tra tình hình dân số tính đến thời điểm 1/1/2019 do Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố, số lượng người ngước ngoài là 2.667.199 người chiếm khoảng 2.1% tổng dân số Nhật Bản. So với năm ngoái, con số này đã tăng 6.79%.

Trong đó, số người nước ngoài trong độ tuổi lao động (15~64 tuổi) là 2.268.941 chiếm 85.1% trên tổng số người nước ngoài, tăng 149.650 người so với năm ngoái.

Tỉnh thành có nhiều người nước ngoài sinh sống nhất là Tokyo với 550.000 người, tiếp sau đó là tỉnh Aichi 250.000 người, phủ Osaka 236.000 người, tỉnh Kanagawa 210.000 người. Thành phố, quận huyện có nhiều người nước ngoài sinh sống nhất là thành phố Osaka thuộc phủ Osaka với 137.000 người. Hơn thế nữa, chỉ có duy nhất thành phố Osaka là thành phố có số lượng nước ngoài đang sinh sống vượt trên 100.000 người.

Tiếp theo, thành phố có số lượng người nước ngoài tăng nhiều nhất là thành phố Yokohama thuộc tỉnh Kanagawa với số lượng tăng là 6.092 người. Và phường xã có số lượng người nước ngoài tăng nhiều nhất là khu phố Kutchan ở Hokkaido đã tăng 407 người.

Vào tháng 4 năm nay, luật quản lý xuất nhập cảnh đã được sửa đổi với kì vọng lớn sẽ giải quyết vấn đề thiếu nhân lực ở Nhật Bản, từ đó có thể thấy số lượng người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản sẽ ngày càng tăng lên.

[Trang tham khảo] Bộ Nội vụ | Tình hình dân số và số hộ gia đình dựa theo sổ công dân cơ bản (tính đến thời điểm 1/1/2019)
[Trang tham khảo] Một số điểm chính về tình hình dân số và số hộ gia đình dựa theo sổ công dân cơ bản (tính đến thời điểm 1/1/2019)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
jopus Phòng biên tập

jopus Phòng biên tập

Chúng tôi giới thiệu về các xu hướng mới nhất liên quan đến việc làm hay chuyển việc tại Nhật, thủ tục làm visa, những kiến thức liên quan tới tìm kiếm việc làm như viết CV hay đối ứng trong vòng phỏng vấn, những trang. Jopus là một kênh truyền thông nhằm hỗ trợ tìm việc làm cho các bạn du học sinh người nước ngoài hoặc người đi làm muốn (hoặc đang) làm việc tại Nhật / web giới thiệu việc làm hay những dịch vụ hỗ trợ chuyển việc.