Tin tức

Quỹ hỗ trợ Corona lên đến 100.000 yên, được phát hành bằng nhiều ngôn ngữ cho người nước ngoài

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký “Quỹ hỗ trợ độc lập về các bệnh truyền nhiễm do vi rút Corona cho những người có nhu cầu” để công bố tờ rơi đa ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nepal, tiếng Nepal, v.v.) tiếng Việt , Tiếng Bengali, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Miến Điện) cũng đã được phát hành.

Quỹ hỗ trợ độc lập về bệnh truyền nhiễm do coronavirus cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống là một quỹ hỗ trợ cho những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của coronavirus. Quỹ hỗ trợ này cũng dành cho người nước ngoài.

Quỹ hỗ trợ độc lập về bệnh truyền nhiễm do Coronavirus dành cho những người gặp khó khăn

Đối tượng mục tiêu: Các hộ gia đình (*) không thể sử dụng các khoản vay đặc biệt như quỹ lô nhỏ khẩn cấp và đáp ứng các yêu cầu về thu nhập, tài sản và tìm kiếm việc làm * Thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tại trang web của chúng tôi

Số tiền hỗ trợ (hàng tháng): 60.000 yên cho hộ gia đình một người, 80.000 yên cho hộ gia đình hai người, 100.000 yên cho hộ gia đình có ba người trở lên

Thời gian hỗ trợ: 3 tháng kể từ tháng áp dụng sau tháng 7

Những người đủ điều kiện hỗ trợ: Những người có quốc tịch nước ngoài cũng được bao gồm nếu họ đáp ứng các yêu cầu thanh toán khác nhau.

Trang web tham khảo: Nhiễm coronavirus mới, quỹ hỗ trợ độc lập cho những người gặp khó khăn, trang tiếng Nhật (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi)

Vì nó được truyền tải bằng 9 ngôn ngữ cũng như tiếng Anh, vui lòng kiểm tra xem thu nhập của bạn có đang giảm do ảnh hưởng của coronavirus hay không.

【Trang web tham khảo】 Thông báo về việc cung cấp phúc lợi hỗ trợ tự lực cho các hộ gia đình đang chịu thiệt hại về tài chính do đại dịch COVID-19

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.