Chuyên mục

Việc làm cho kỹ sư phần mềm

Do sự thiếu hụt kỹ sư phần mềm ở Nhật Bản, ngày càng nhiều công ty thuê kỹ sư phần mềm nước ngoài. Chúng tôi đã tổng hợp thông tin về việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp kỹ sư phần mềm cho người nước ngoài muốn làm việc tại Nhật Bản.

 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.