Tin tức

Lần đầu tiên xuất hiện Khoản vay giáo dục dành cho sinh viên Indonesia muốn hoạt động tại Nhật Bản

Công ty cổ phần Sawayaka Club, Công ty cổ phần Hiroshima Bank và PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (Ngân hàng J Trust) đã cùng nhau phát triển Khoản vay giáo dục dành cho sinh viên Indonesia mong muốn làm việc hoặc học tập kỹ thuật tại Nhật Bản, với mục đích giúp đỡ các em đạt trình độ tiếng Nhật cao cấp. 3 công ty này đã thông báo rằng Khoản vay trên bắt đầu được thực hiện tại Indonesia kể từ ngày 24 tháng 1 năm 2019.
Đây là khoản vay giáo dục với tiền đề cần theo học tại trường ngôn ngữ ở Indonesia do Sawayaka Club điều hành, và là khoản vay giáo dục đầu tiên dành cho sinh viên Indonesia mong muốn hoạt động tại Nhật Bản do ngân hàng cung cấp.
Cho đến nay, tại Indonesia chưa có một khoản vay nào hỗ trợ kinh phí học tập để đạt trình độ tiếng Nhật cao cấp cho cá nhân, nên những sinh viên có điều kiện kinh tế khó khăn khó có cơ hội được học tập tiếng Nhật cao cấp. Vì vậy, trong bối cảnh Luật quản lý nhập cảnh của Nhật Bản yêu cầu khả năng ngôn ngữ cao đối với ứng viên trên toàn thế giới, thì những sinh viên Indonesia dù có xuất sắc cũng khó có cơ hội được hoạt động tại Nhật Bản vì lý do kinh tế.
Để giải quyết những vấn đề như vậy, Sawayaka Club – nắm trong tay bí quyết giáo dục tiếng Nhật chuyên về năng lực hội thoại, kết hợp cùng Hiroshima Bank – có mạng lưới chi nhánh rộng khắp phía Tây Nhật Bản, và Ngân hàng J Trust – có thế mạnh bán lẻ ở Indonesia, đã cùng nhau phát triển khoản vay giáo dục nêu trên. 3 công ty này mong muốn có thể đóng góp dù chỉ một chút cho sự phát triển của hai nước Nhật Bản và Indonesia trong tương lai, thông qua khoản vay giáo dục này.
Đối với những sinh viên Indonesia khó làm việc tại Nhật Bản vì lý do kinh tế, bằng cách tận dụng khoản vay này, có vẻ như cánh cửa đến Nhật Bản sẽ được rộng mở.

[Bài viết tham khảo] 3 công ty đã cùng phát triển một sản phẩm cho vay mới liên quan đến giáo dục dành cho sinh viên Indonesia mong muốn hoạt động tại Nhật Bản.