Tin tức

【12/8】Thông tin về Jopus Connecter Ver 0.3.0

Jopus Connecter Ver. 0.3.0 được phát hành vào ngày 12 tháng 8 2021

Các tính năng mới được thêm vào Jopus Connecter Ver. 0.3.0

【Phía người tìm việc】
-Khi nhập số điện thoại trên điện thoại, bây giờ sẽ chuyển sang bàn phím số.
-Email từ đội ngũ hỗ trợ Jopus Connecter giờ sẽ được gửi bằng tiếng Anh nếu cài đặt ngôn ngữ là tiếng Anh và bằng tiếng Nhật nếu cài đặt ngôn ngữ là tiếng Nhật.

【Bên công ty】
-Khi tìm kiếm thông tin chi tiết về người tìm việc, bây giờ bạn có thể chọn nhiều chi tiết loại công việc mong muốn và thu nhập hàng năm mong muốn.
-Khi ngày đăng nhập cuối cùng được chỉ định trong quá trình tìm kiếm chi tiết cho người tìm việc, kết quả tìm kiếm sẽ sau ngày được chỉ định.

Cải tiến trong Jopus Connecter Ver. 0.3.0

【Phía người tìm việc】
-Khắc phục sự cố trong đó vị trí của thông tin công việc được hiển thị không chính xác.

【Phía công ty】
-Sửa chữa sao cho hiển thị “Dành cho tuyển dụng” khi xem trước thông tin tuyển dụng.

Jopus Connecter  là gì?】

Jopus Connecter là trang web tuyển dụng dành riêng cho người nước ngoài được điều hành bởi Goalist Co., Ltd. Một nhân viên nước ngoài của công ty ứng tuyển đóng vai trò là “Người kết nối” và cung cấp cho người tìm việc nước ngoài thông tin việc làm và thông tin về môi trường làm việc. Vì bạn có thể tham khảo ý kiến ​​với Connecter bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, bạn có thể tham dự buổi phỏng vấn mà không có bất kỳ sự khúc mắc hoặc lo lắng nào. Chúng tôi chuyên về các công việc có nhu cầu tuyển dụng người tìm việc nước ngoài sống ở Nhật Bản hoặc nước ngoài, và các công việc mới được đăng mỗi ngày.

【Những người chưa đăng ký】
Nếu bạn đang tìm việc hoặc dự định thay đổi công việc trong tương lai, vui lòng đăng ký với Jopus Connecter . Đăng ký hồ sơ có thể được hoàn tất trong 5 phút bằng cách sử dụng liên kết tại đây !

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ qua email career@jopus.net!

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.