Tin tức

Khoảng 1 triệu 460 nghìn người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản. Con số lớn nhất kể từ khi áp dụng chính sách bắt buộc khai báo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài.

Theo điều tra công bố ngày 25/1 của Bộ y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản, tính đến thời điểm cuối tháng 10 năm 2018, số lao động nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản là 1,460,463 người, tăng 181,793 người (14,2%) so với cùng kì năm trước. Đây là con số kỷ lục kể từ khi có chính sách bắt buộc khai báo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài.

Số lượng doanh nghiệp đang sử dụng lao động người nước ngoài là 216,348, tăng 21,753 doanh nghiệp (11.2%) so với cùng kì năm trước và cũng đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Xét theo khu vực, nơi tập trung đông lao động nhất là Tokyo với 438,775 người, tiếp theo là Aichi 151,669 người, và Osaka 90,072 người. Các nơi có tỷ lệ tăng so với cùng kì năm trước cao nhất lần lượt là Kumamoto tăng 31.2% (10,155 người), Osaka tăng 24.7% và Kagoshima tăng 23.8% (6,862 người).

Ngoài ra nếu xét theo quốc tịch, nước có số lượng lao động nhiều nhất là Trung Quốc với 389,117 người chiếm 26.6% tổng số. Tiếp theo lần lượt là Việt Nam 316,840 người (21.7%), Philipines 164,006 (11.2%), tổng cộng 3 quốc gia này chiếm khoảng 60% tổng số lao động người nước ngoài. Hơn nữa, tính về tỷ lệ tăng so với năm trước thì cao nhất lần lượt là Việt Nam (31.9%), Indonesia (21.7%) và Nepal (18.0%).

Phân theo tư cách lưu trú, số lao động có tư cách lưu trú trong lĩnh vực có tính kỹ thuật và chuyên môn là 276,770 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 38358 người (16.1%). Ngoài ra, có 495,668 người là lao động có tư cách lưu trú dựa vào thân phận và địa vị xã hội như người vĩnh trú hoặc vợ/chồng của người Nhật, tăng 36,536 người (8.0%) so với cùng kì năm trước.

Từ tháng 4 năm nay, khi tư cách lưu trú mới được thiết lập, số lượng người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục tăng rất nhanh.

[Bài viết tham khảo] Tổng hợp về tình hình khai báo “tình trạng sử dụng lao động người nước ngoài” (tính đến cuối tháng 10 năm 2018)

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.