Q: Khi tính đến thời hạn visa, muộn nhất là khi nào cần có được thư mời làm việc (内定)?

Trường hợp lưu học sinh nước ngoài tốt nghiệp từ các Trường Đại học, Cao học hay Trường tiếng…đã tham gia hoạt động tìm việc và nhận được Thư mời làm việc (Tiếng Nhật là内定) từ các doanh nghiệp sẽ cần thay đổi phân loại tư cách lưu trú, chuyển từ “Lưu học sinh” thành “Kỹ thuật/ Tri thức nhân văn/ Nghiệp vụ quốc tế”. Thủ tục thay đổi tư cách lưu trú này mất khoảng 2 tháng. Vì vậy, cần có được Thư mời làm việc muộn nhất là 2 tháng trở lên trước khi tư cách lưu trú hiện có của bạn hết hiệu lực. (Chính xác thì cho dù tư cách lưu trú của bạn đã bị hết hiệu lực nhưng nếu đang trong quá trình đăng ký làm thủ tục thì vẫn có thể ở lại Nhật Bản sau 2 tháng.)

Ví dụ, nếu bạn muốn bắt đầu đi làm từ tháng 4 thì nếu có được Thư mời làm việc trong năm trước đó là tốt nhất, nếu không cần sắp xếp lịch trình tham gia hoạt động tìm việc để có thể nhận được Thư mời làm việc muộn nhất là vào tháng 1.

Xem danh sách các câu hỏi thường gặp